Základní a Mateřská škola Černíkovice
*** ZÁPIS DO ZŠ dne 7.4.2022 * ZÁPIS DO MŠ dne 3.5.2022 ***


29.3.2022

Kritéria přijetí dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ

Kritéria přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 ... zde ...

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 ... zde ...

12.3.2022

Co nás čeká?

Na 14. 3. 2022 jsme naplánovali Základy keramiky pro veřejnost. Kapacita byla rychle naplněna, váš zájem nás těší.
Na 18. 3. 2022 připravují Karnevalový den pro své mladší spolužáky žáci 4. a 5. ročníku. Zatím je pro nás tento den zahalen tajemstvím, ale určitě se máme s dětmi na co těšit.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

7. 4. 2022 proběhne ZÁPIS DO ZŠ
Zápis bude rozdělen na dvě skupiny, 1. skupina začíná od 15h a 2. skupina bude pokračovat od 16h.
Na budoucí prvňáčky se moc těšíme.

22. 4. 2022 proběhne sběr starého papíru
Na 22. 4. 2022 připadá Den Země, při této příležitosti každoročně provádí naše škola SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

3. 5. 2022 proběhne ZÁPIS DO MŠ
Zápis začíná v 15 hodin.

11.3.2022

Soptíkovo lyžování

V týdnu od 14. 2. do 18. 2. 2022 se žáci naší školy zúčastnili lyžařského výcviku ve SKI AREÁLU v Olešnici v Orlických horáchZŠ Černíkovice pořádá základní kurz keramiky.
Více informací a foto ... zde ...

Noví spolužáci

Do školy nastoupily 8. 3. 2022 tři děti ukrajinské národnosti. Naše děti je přijaly vstřícně a snaží se jim pobyt v naší škole zpříjemnit. Přes jazykovou bariéru je pro všechny situace složitější, ale věříme, že se dětem u nás bude líbit.
Děkujeme rodičům našich žáků za dárky, které pro ukrajinské děti donesli.

Beseda s policií ČR

Úterní výuku 8. 3. 2022 nám přijela obohatit Policie ČR. Dva policisté s dětmi hovořili na téma Bezpečně do školy. Zopakovali si s nimi pravidla přecházení, chůze po silnici a základy, jak poskytnout první pomoc. Policisté předvedli jejich výstroj, kterou si děti mohly i vyzkoušet. Pokládali dětem záludné otázky, ale ty si vždy věděly rady s odpovědí. Pouze kriminalisty přejmenovaly na kriminálníky.
Více informací a foto ... zde ...

Karneval v MŠ

V úterý 9. 3. 2022 byla Duhová mateřská školka plná princezen, zvířátek, superhrdinů, rytířů a jiných bytostí.
Paní učitelky připravily dětem karnevalové dopoledne plné soutěží, tanečků a sladkých ovocných odměn.

Plavecký výcvik

Po dvou letech se děti konečně dočkaly plaveckého výcviku. Začali jsme jezdit 10.3. Máme za sebou první lekci v plaveckém bazéně v Dobrušce. Výcviku se účastní i předškolní děti z naší MŠ. Účast dětí z MŠ je dobrovolná.
Některé děti jely s obavou, co je čeká. V bazénu jim však očička zářila a těší se na všechny další výcviky. Plavecký výcvik činí 10 lekcí.

Foto z karnevalu a plavání ... zde ...

8.3.2022

Základní kurz keramiky

ZŠ Černíkovice pořádá základní kurz keramiky.
Více informací o kurzu ... zde ...

3.2.2022

Se zvířátky o vesmíru

6. 1. 2022 ve školní družině vyrostl obrovský stan ve tvaru polokoule. Uvelebili jsme se na koberci a s úžasem pozorovali hvězdnou oblohu, planety, souhvězdí a další zajímavosti z vesmíru. Celý pořad provázel odborný lektor. Menší děti navštívily vesmír se zvířátky, větší mohly uplatnit při promítání své vědomosti z vlastivědy a přírodovědy.

Se zvířátky o vesmíru 1. – 3. ročník
Ježek, zajíc, krtek a sova jsou čtyři kamarádi, kteří se sešli na kraji lesa, aby prozkoumali raketovou základnu. Všechno je pro ně nové, nikdy nic podobného neviděli, a když vidí startovat raketu, jsou z toho úplně paf. Nikdo netuší, o co by se mohlo jednat, a tak vymýšlí jeden bláznivý nápad za druhým. A snad by se tam dohadovali dodnes, kdyby nepotkali chytrého myšáka, který jim vše vysvětlil. A protože myšák strávil celý život mezi vědci na raketové základně, ví toho o vesmíru opravdu hodně. Pohádkový příběh Se zvířátky o vesmíru je nejen ryze český, ale dokonce brněnský projekt. Výsledné představení kombinuje záběry několika klasických loutek s virtuálními animacemi. Autorem scénáře je David Koval z Hvězdárny a planetária Brno, dramaturgem je Jan Šotkovský. Design loutek navrhl brněnský kreslíř Dalibor Krch, vyrobeny byly v dílnách Divadla Radost, jehož herci loutky také vodili. Hlas hrdinům propůjčili herci Městského divadla Brno. Výslednou kompozici vytváří grafické studio Petra Hlouška. Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

Neuvěřitelný vesmír 4. – 5. ročník
Jedinečné animace a záběry z NASA a ESA. Od planet sluneční soustavy, přes fascinující vzdálenosti vesmíru až k černým dírám a bílým trpaslíkům. V pořadu vytvořeném Evropskou jižní observatoří se dozvíte téměř vše, s čím se můžete ve vesmíru setkat.

http://www.mobilniplanetarium.cz/Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Klára Smolíková je spisovatelka knih dětských, populárně naučných i detektivních, ale také scénáristka a lektorka. Věnovala se psaní do dětských časopisů, podílela se na několika učebnicích a vytvořila také desítky sad pracovních listů. V současné době mimo jiné pořádá semináře pro učitele, knihovníky, besedy pro dětské čtenáře a workshopy během kterých děti aktivně zapojuje. Využívá černobílé pracovní listy, které vždy v předstihu pošle a dataprojektor. Ke všem besedám i workshopům má zpracovanou prezentaci.

1. – 3. ročník
Začarovaný Hvozd: Vytvoř si vlastní knížku Bolech a Luna, dvě děti z Končiny, se odváží vstoupit do tajemného lesa a zažijí zde velké dobrodružství plné kouzel a prapodivných bytostí. Podobná cesta, byť jen představovaná, čekala i účastníky besedy. Díky předpřipravené maketě doplnili, dokreslili a dopsali vlastní příběh. Stvořili si vlastní hrdiny, navrhli tajemné lesní duchy a na mapě pojmenovali místa, kde se jejich knížka odehrává.

4. – 5. ročník
Spolkla mě knihovna: Kde se vzaly knihovny a jak dříve vypadaly knihy? Knížka Spolkla mě knihovna má podtitul Od hliněných destiček k tištěné knize a při workshopu čekala účastníky podobná cesta časem jako hrdiny knihy. Navštívili knihovnu ve starověké Alexandrii, v Ninive i v renesanční Florencii, propátrali, jak se dařilo písařům egyptským či středověkým, a potkali se se slavnými knihovníky. Potom se přesunuli s knihou Pozor, v knihovně je kocour! do českých knihoven, aby zjistili, v čem jsou výjimečné. Do programu holky a kluky vtáhly úkoly z pracovních listů.

10.12.2021

Prosincový zpravodaj 2021

Pod odkazem níže si přečtěte celé vydání zpravodaje.
...zde odkaz...

30.11.2021

RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK 2021

Tradiční přehlídka dětských recitátorů v rychnovském Déčku proběhla v pátek 19. 11. 2021. Díky nemocem a karanténám měla letos menší počet recitátorů, ale ti, kteří se zúčastnili, rozhodně patřili k nejlepším.

Černíkovická škola byla reprezentována Emou Patzenhauer (poezie), Robinem Rufrem (text), Štěpánem Plíštilem (text) a Eliškou Brandejsovou (text).

Rychnovský zvoneček není soutěž – je přehlídkou talentů a tvořivosti dětí, které zaujala práce s mluveným slovem, výslovností, pamětí, hlasem, výrazem, ale i ostychem a trémou. Porota je laskavá, chválí, radí (s čím dál pracovat a jak) a uděluje čestná uznání všem, jejichž vystoupení je výjimečně zdařilé.

Našim dětem patří čest a chvála i od nás. Chlapce přes pěkný výkon trochu potrápila tréma, Ema a Eliška nám ze čtyř udělených čestných uznání ve své kategorii přivezly ocenění dvě.

9.11.2021

Kouzelník ve škole

2. 11. 2021 naši školu navštívil kouzelník se svým halloweenským představením s kouzly. Nechyběla kouzelná pohádka, děti aktivně spolupracovaly s kouzelníkem a také se jedno kouzlo naučily. Děti ze školky a školy odcházely s kouzelnými zážitky

21.9.2021

Den otevřených dveří

Ve dnech 17. a 18. 9. 2021 proběhl Den otevřených dveří v nové budově Základní školy v Černíkovicích. Žáci přivítali v 11 h pozvané hosty krátkým vystoupením. Od 13 h si mohli návštěvníci prohlédnout novou školu. Byla pro ně připravena výstavka starých fotografií, keramických výrobků a zajištěno občerstvení. Účast byla velmi hojná a nová škola měla velký úspěch. Informace o těchto dnech si můžete přečíst na stránkách Rychnovského deníku.

Projev paní ředitelky:
Pole už jsou dávno holá
hola hola, škola volá.
A ne škola ledajaká,
ale škola nová.


Když jsem v roce 1983 na zdejší škole začínala, ani ve snu by mě nenapadlo, že se dočkám tohoto slavnostního okamžiku. Stojí tu nová škola, moderně vybavená a já musím vyjádřit obdiv nad tím, co se podařilo dokázat. Chci poděkovat v první řadě p. starostce Zdeně Jedlinské. Jsem přesvědčená, že nebýt jí, není dnes co oslavovat. Děkuji, paní starostko.
Dále děkuji všem zastupitelům obce, panu projektantovi inženýru Michaelu Fenykovi a všem, kteří se na stavbě i jejím zprovoznění podíleli. Velký dík patří firmě Marhold.
Od srpna minulého roku se zde horečně pracovalo, střídali se zde party řemeslníků a my jen s úžasem sledovali, jak nová budova roste. A dnes, i díky obětavosti všech zaměstnanců obecního úřadu, školy a školky při úklidu, stěhování a přípravě tříd, novou školu slavnostně otevíráme.
Loučíme se se starou budovou z roku 1848, tvořící dominantu obce již téměř 173 let. Na památku jsme si z ní odnesli starý mosazný zvon, který jsme používali jen při vzácných příležitostech: naši prvňáčci si na něj zazvonili v den nástupu do školy a děti z páté třídy, když školu opouštěli. Stará škola své poslání plně splnila a my všichni se těšíme do školy nové.
Moc a moc si přeji, aby se nám ve škole příjemně žilo a učilo. My všichni se budeme snažit, aby se sem děti těšily a aby jim tady bylo hezky.

8.9.2021

Den otevřených dveří

1.9.2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se koná ve středu 1. září 2021 v 8,00 hodin v I. třídě nové základní školy.

18.6.2021

Výlety v červnu

7. 6. 2021 jsme s dětmi navštívili ZOO ve Dvoře Králové. Zkušený průvodce provedl naše žáky po nejcharismatičtějších druzích zvířat chovaných v zoologické zahradě / sloni, žirafy, gepardi a lidoopi/. Interaktivní formou se seznámili s jejich ekologií, chováním i stupněm ohrožení ve volné přírodě.
V Africkém safari jsme projížděli mezi volně se pohybujícími zebrami, antilopami, ptáky a od roku 2017 i žirafami. Děti překvapily paní lektorku svými znalostmi o zvířatech a dozvěděly se mnoho zajímavých informací.

Další pondělí / 14. 6. / jsme se vypravili na poslední výlet ve školním roce 2020/2021 a to do archeologického muzea v přírodě Villa Nova. Tímto výletem jsme zakončili projektové dny mimo školu ze Šablon II. Uhřínov je archeologický skanzen, který se snaží přiblížit středověkou kolonizační vesnici v období 12. až 15. století.
V areálu o rozloze šesti hektarů se nacházejí rekonstrukce objektů – např. polozemnice, roubenka, kovárna, hrnčířská dílna, pece a další. Děti byly hravou formou seznámeny s archeologií a prakticky si zkusily několik výrobních postupů z dřívějších dob a to zpracování lnu, tkaní na stavu, mletí obilí, pečení placek a střelbu z luku.
Nejvíce nás však zaujala zvířata chovaná ve skanzenu. Počasí nám vyšlo a my jsme prožili hezký den.

2.6.2021

Děti v rámci pracovních činností tvoří jednohubky

1.6.2021

Exkurze do Stanice pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy Jaroměř

Po dlouhé přestávce jsme se vydali na první výlet. Zamířili jsme do Jaroměře do Stanice pro handicapovaná zvířata. Všichni jsme se moc těšili na nové zážitky.
Ve stanici byli žáci rozděleni do 2 skupin doprovázených vlastním lektorem a pedagogy.

Program exkurze probíhal na čtyřech stanovištích:
1. Seznámení s provozem a smyslem záchranné stanice, prezentace s tématy: Pomoc volně žijícím živočichům v nouzi, Příčiny zranění a Napříč ochranou přírody (ČR i svět). Diskuze s dětmi a prostor na jejich dotazy.
2. Živá zahrada – život v přírodním jezírku, hmyzí hotely, budky pro ptáky.
3. Seznámení s handicapovanými živočichy na stanici a jejich příběhy. Péče o ně a jejich další osudy.
4. Plnění interaktivních úkolů na stanovištích, kde si mohly děti ověřit své znalosti z návštěvy stanice, ochrany přírody a přírodovědy a samozřejmě nákup suvenýrů.

Děti si odnesly hluboký zážitek z prožitého dopoledne, kdy jim bylo umožněno vidět, jak náročná je práce s péčí o zvířata a smysl záchranné stanice. Nové pro ně byly poznatky o příčinách zranění zvířat a některých oblastech ochrany přírody. Velmi citlivě vnímaly příběhy živočichů, které viděly, a přemýšlely, jak by mohly přispět k provozu stanice.

5.5.2021

Čarodějnice 30. 4. 2021

Filipojakubská noc

Hoř, ohníčku, hoř – všechno zlé umoř…!

O tom, že je noc z 30. dubna na 1. května kouzelná, svědčí ohně planoucí na návrších kolem našich měst a vesnic. Pálí se totiž čarodějnice. Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. A jedním z nich byl právě poslední dubnový den a hlavně noc. Tehdy mohly nejvíce škodit čarodějnice, nazývané také bosorky, které v myslích lidí představovaly ďábelské zlo sesílané na zem. Lidé si je představovali buď jako nadpřirozené bytosti, které jsou většinou neviditelné a je těžké je odhalit, anebo jako staré ženy.

I v naší školce jme si tuto tradici připomněli a všichni jsme se v pátek proměnili ve škaredé čarodějnice a čaroděje. V tomto přestrojení jsme se po skupinách vydali na čarodějnickou stezku, kde děti plnily zadané úkoly. Za účast dostaly sladkou odměnu i čarodějnický prst.Básničky od dětí

Čarodějka klobouk má,
na hlavě ho nosívá.
Čáry máry abraka,
ať jsou tady oblaka.

Letí, letí čarodějnice,
má sebou i věnce.
Letí, letí čaroděj,
veze sebou dlouhý děj.

Kouzlo se jí povedlo,
přiletělo letadlo.
Spadlo někam pryč
a našli tam klíč.

Čarodějnice, to je pěkná nezbednice,
když se hodně rozzlobí,
na koštěti odletí.

30.04.2021

Den Země s našimi dětmi

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 jsme se vydali do míst, která máme rádi, oslavit Den Země způsobem, jakým to dělají všichni, kterým záleží na přírodě i na ostatních lidech. Vyzbrojeni rukavicemi a plastovými pytli jsme s menšími dětmi uklidili les pod hřbitovní zdí, s většími okolí Glorie a hřiště.
Nechceme být jenom formální, také jsme si povídali. Dlouho. Zejména starší děti už si uvědomují, že v jejich dospělosti bude velmi aktuální hospodaření se surovinami a spíš záchrana než jenom ochrana přírody. Kéž by jejich postřehy a myšlenky, které napsaly jako vzkaz nám všem, měly za výsledek v příštím roce alespoň o jeden pytel odpadků v přírodě méně.
,,Jednoho dne jsem zjistila, že pohazování odpadků v přírodě není dobré. A proto se snažím pomáhat víc přírodě. A nechápu dospělého člověka, který ukazuje dětem, že je to úplně v pohodě. Ale není. Kdybych si měla vybrat mezi procházkou ve špíně nebo krásné přírodě, tak určitě příroda. A proto bych vás chtěla poprosit, abyste dávali odpadky tam, kam patří.“ (E. Brandejsová)
,,...Našli jsme toho na Glorii opravdu hodně! A o tom právě píšu. Najít dva pytle odpadků, to by se člověk styděl! Pod mostem u hřiště jsme našli plný černý pytel. Mám pocit, že Dominik Divíšek a Matěj Čihák udělali kupu práce pro Černíkovice a celou naši planetu! Pomozte nám uklízet odpadky, a ten, kdo ty odpadky vyhazuje do přírody, ať se stydí!“ (J. Donát)
,,Prosím, neházejte odpadky za hřbitovní zeď a na Gloriáku. Měli byste dětem dělat vzor, ale jak to tak vidím, je to naopak! Tak uklízejte naší krásnou Zemi!“ (L. Zemanová)
,, Je mi moc líto, že dospělí vyhazují odpadky a po nich to uklízejí děti….. Někdy si říkám, že to sbírám jenom já. Jak to mám sama posbírat? Když uvidíte odpadek, tak ho, prosím, ukliďte. Prosím, pomozte mi. I naší planetě.“ (P. Horáková)

Zapsala Jana Rejzková

21.04.2021

Upozornění pro rodiče dětí v MŠ

Od 26. 4. 2021 nastupují všechny děti do mateřské školy. Testování je zrušeno.
Prosíme, kdo v pondělí nastoupí, nahlaste se ve školní jídelně.
Další informace najdete v odkazech.

Iva Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ

Pod odkazem si přečtěte celé znění MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOL
...zde odkaz...

Pod odkazem si přečtěte celé znění MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ K TESTOVÁNÍ
...zde odkaz...

Informace o sběru starého papíru

Na 17. 5. 2021 má škola objednaný kontejner na sběr papíru.
Časopisy, noviny a letáky můžete postupně vozit ke dveřím fary.
Karton je nutné oddělit. Papír zvažte a nahlaste hmotnost paní vychovatelce Juráškové.

20.04.2021

Zápis dětí do MŠ

Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do Mateřské školy v Černíkovicích se koná od 2. do 16. května 2021. Zápis letos proběhne vzhledem k „Mimořádným opatřením“ bez dětí.
Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy
- e-mailem s elektronickým podpisem
- poštou
- osobním podáním ve škole nebo školce
/Vyplněné tiskopisy přineste osobně do ZŠ, MŠ nebo je můžete vhodit do schránky u vchodových dveří do 16. 5. 2021. /
Přiložte okopírovaný rodný list dítěte, čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované a doložte kopii očkovacího průkazu.

Děkujeme!

Informace a tiskopisy dostanete v MŠ nebo v ZŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou, budou přednostně přijímány:
Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová.
= mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu
= jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním úřadem
= děti s trvalým pobytem v obci Černíkovice podle věku od nejstaršího po nejmladší
= děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a dále se bude vzdělávat

!Do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku!

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

08.04.2021

INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 4. 2021 začíná pro žáky 1. - 5. ročníku prezenční výuka bez rotace. Vyučovat budeme podle rozvrhu, jen místo tělesné a hudební výchovy zařadíme jiný předmět.

Dítě může chodit do školy pokud:
1. nemá příznaky onemocnění a
2. podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provede sám ve škole a prokáže se negativním výsledkem
3. musí nosit ochranu nosu a úst podle platných opatření

Frekvence testování:
První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole (většinou v pondělí) a druhý po dvou nebo třech dnech ( pravděpodobně ve čtvrtek).
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu

Testovat se nemusí děti, které:
doloží, že prodělaly COVID – 19 a od prvního testu neuplynulo víc než 90 dní.
Výsledek testu bude znám po 15 minutách, a proto žádám rodiče, aby děti v testovací dny přicházely do školy nejdéle v 7, 15 hod. Děkujeme za pochopení.

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í (výtah)

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se I. omezuje:
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,

8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou
dětí a žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,

11. povoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,

12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení,

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu,

Jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví maximálně rozšířilo povinnost ochrany úst prostřednictvím respirátorů třídy FFP2, příp. zdravotnických obličejových masek a jiné mimořádné opatření zakotvilo pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení a dětí, žáků a studentů na přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Pod odkazem si přečtěte celé znění MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
...zde odkaz...

Pod odkazem si přečtěte MANUÁL K TESTOVÁNÍ
...zde odkaz...

06.04.2021

Zprávičky ze školičky

Pod odkazem níže si přečtěte Zprávičky ze školičky.
...zde odkaz...

29.03.2021

Březnový zpravodaj 2021

Pod odkazem níže si přečtěte celé vydání zpravodaje.
...zde odkaz...

24.3.2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ Černíkovice pro školní rok 2021/2022

Zápis je povinný pro děti narozené 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015
Zápis proběhne v distanční podobě.
Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy
- e-mailem s elektronickým podpisem
- poštou
- osobním podáním ve škole
/vyplněnou žádost vhoďte do schránky u vchodu školy do 16. 4. 2021/
K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte.
Školní rok 2021/2022 bude zahájen v nové školní budově viz.foto:

26.2.2021

Pokyny pro případné uzavření školy 26. 2. 2021

Vážení rodiče,
metodiku přihlášení na online výuku najdete na naší webové stránce školy: http://zsms-cernikovice.cz/

Posíláme přihlašovací email Vašeho dítěte / je nalepený v notýsku/ a heslo : Zak12345.

Kdo nemá možnost zúčastnit se online výuky, budou mu zasílány úkoly písemně přes facebookovou skupinu nebo emailem.

Přejeme hodně štěstí a trpělivosti!

2.1.2021

Štěstí lítá kolem
Nový rok je správný čas,
kdy si uvědomit, kolik krás
život vlastně skýtá,
že štěstí kolem lítá
a stačí ho jen chytit
a svět se bude třpytit.

PF 2021

Posílám hudební pozdrav od paní učitelky ze školky Stanislavy Kopecké, DiS. ...odkaz

31.12.2020

Začátek vyučování v lednu 2021

Vážení rodiče,

jsou sice svátky, ale přesto se musíme předem připravit na to, že všechny děti 4. 1. 2021 nenastoupí do školy.
Děti 1., 2. a 3. ročníku se budou vyučovat prezenčně, tzn. že vše bude probíhat jako v měsíci listopadu.
Děti ze 4. a 5. ročníku v týdnu po vánočních prázdninách postupně najedou na online výuku v aplikaci Google Meet.
V pondělí 4. 1. paní učitelka Rejzková pošle úkoly obvyklým způsobem, postupně se domluvíme na organizaci online výuky.
Vím, že to nebude jednoduché pro nás, ale ani pro vás. Ale pokusíme se vše společně zvládnout.
Předem posílám odkaz na Manuál a novou adresu na školní internerové stránky: http://zsms-cernikovice.cz/

Mgr. Iva Dernerová

Odkaz...INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Odkaz...Návod Google Meet

18.12.2020

Vánoční prázdniny už začínají 19. 12. 2020!

Přejeme hodně zdraví a ať se děti vrátí do školy 4. 1. 2021 bez mimořádných opatření!

...Informace k provozu do konce roku 2020 zde...

...Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku...

12.12.2020

Prosincový zpravodaj 2020

Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký…
Vánoce plné pohody a šťastný nový rok 2021 přejí všichni ze ZŠ a MŠ Černíkovice.

Pod odkazem níže si přečtěte celé vydání zpravodaje.
...zde odkaz...

15.10.2020

NÁVRAT DO ŠKOLY 18.11.2020
Vážení rodiče,
tak jsme se konečně dočkali. Ve středu 18. 11. 2020 se vrací do školy žáci 1. a 2. ročníku, a protože jsou třeťáci spojeni s 1. ročníkem, tak i žáci 3. ročníku.
Výuka bude probíhat podle rozvrhu, jen místo tělesné a hudební výchovy zařadíme jiný předmět. Upozorňuji, že žáci mají mít roušky. Co se týká online výuky, požadavek jsme podali, ale zatím se nikdo neozval. Takže se omlouváme, i když není chyba u nás. Přejeme trochu sluníčka a ve středu na viděnou. Moc se na vás těšíme!
Dernerová, ředitelka a kolektiv

KE STAŽENÍ: Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

POZOR - Svozový autobus
Do odvolání nebude jezdit svozový autobus!

15.10.2020

INFORMACE COVID
Pod odkazem níže si přečtěte nové informace k opatřením z důvodu COVID.
...info COVID zde...

04.10.2020

Říjnový zpravodaj 2020
Pod odkazem níže si přečtěte nové vydání Černikovického zpravodaje.
...zde odkaz...

09.09.2020

Doplňující podklady pro školní rok 2020/2021

● Kroužky pro školní rok 2020/2021..zde..

● Výroční zpráva 2019 - 2020..zde..31.08.2020

Další informace ke školnímu roku 2020/2021

● PROVOZ ŠKOLY PODLE POKYNŮ MŠMT ke stažení..zde..

● Hodnocení distančního vzdělávání na začátku školního roku 2020/2021 ke stažení..zde..27.08.2020

Aktuální informace ke školímu roku 2020/2021

● Organizace školního roku 2020/2021 ke stažení..zde..

● Rozvrh pro školní rok 2020/2021..zde..

● Seznam žáků ZŠ Černíkovice pro školní rok 2020/2021..zde..30.06.2020

Červnový zpravodaj 2020
Pod odkazem níže si přečtěte nové vydání Černikovického zpravodaje za měsíc červen.
...zde odkaz...

12.05.2020

Návrat dětí do ZŠ od 25.5.2020
Od pondělí 25. 5. 2020 se děti vrací do školy. Provoz ZŠ najdete na webových stránkách školy. Děti si musí donést alespoň 2 roušky a sáček na ty použité. Ve škole dostanou ochranný štít a budou se vyučovat ve skupinkách maximálně po 15.
Kdo nastoupí, musí přinést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (čestné prohlášení najdete v boxu před vchodem do budovy školy). Rozvrh zůstane pravděpodobně stejný, dopoledne se budou vyučovat hlavní předměty, odpoledne výchovy a kroužky. Případné změny budou včas sděleny.
Nahlaste nám do 18. 5., kdo bude pokračovat v domácí výuce. Ranní družina není poskytována. Odpolední družinu mohou navštěvovat žáci 1. ročníku, abychom dodrželi skupinu po 15 dětech. Ranní svoz se ruší do konce školního roku. Snad to všichni organizačně zvládneme. ?

05.05.2020

Ochrana zdraví a provoz v MŠ a ZŠ do konce školního roku 2019/2020
...ZŠ... a ...MŠ...

28.04.2020

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ 27.4.2020

27.04.2020

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy od školního roku 2020/2021
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou, budou přednostně přijímány:

Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová.
= mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu
= jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním úřadem
= děti s trvalým pobytem v obci Černíkovice podle věku od nejstaršího po nejmladší
= děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a dále se bude vzdělávat
!Do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku!
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

20.04.2020

Zápis dětí do mateřské školy
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do Mateřské školy v Černíkovicích se koná ve středu 6. 5. 2020. Zápis letos proběhne vzhledem k „Mimořádným opatřením“ bez dětí. Vyplněné tiskopisy přineste osobně do ZŠ, MŠ nebo je můžete vhodit do schránky u vchodových dveří.
Přiložte okopírovaný rodný list dítěte, čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované a doložte kopii očkovacího průkazu.
Děkujeme!
Informace a tiskopisy dostanete v MŠ nebo v ZŠ.

Soutěž "Škola doma"
"ŠKOLA DOMA, aneb CO VIDíme a jak vidíme, když se učíme doma"
...Odkazy na soutěž...

Co k tomu dodat?

07.04.2020

Březnový zpravodaj 2020
Pod odkazem níže si přečtěte nové vydání Černikovického zpravodaje za měsíc březen.
...zde odkaz...

Dopis - domácí výuka
...Odkazy na dopis...

31.03.2020

Jak funguje komunikace se školou - dotazník
...DOTAZNÍK - PŘIHLÁŠENÍ...

22.03.2020

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Černíkovicích se koná ve čtvrtek 16. 4. 2020. Zápis letos proběhne vzhledem k „Mimořádným opatřením“ bez dětí. Vyplněné tiskopisy přineste osobně do ZŠ nebo je můžete vhodit do schránky u vchodových dveří. Děkujeme!
Informace a tiskopisy dostanete v MŠ nebo v ZŠ.

22.03.2020

Odkazy k online vzdělávání

V příloze naleznete mnoho odkazů k online vzdělávání svých dětí

...Odkazy k online vzdělávání...

19.03.2020

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ČERNÍKOVICE

Dle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v posledním znění a Vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, má ředitelka mateřské školy právo omezit nebo přerušit provoz MŠ v případě havarijního stavu či epidemie.
V součinnosti se zřizovatelem Obcí Černíkovice bylo rozhodnuto o uzavření Mateřské školy Černíkovice 195, 517 04 Černíkovice s účinností od 19. března 2020 do odvolání.

18.03.2020

Informace pro rodiče - box s pracovními listy

Každý čtvrtek najdete v boxu u vchodových dveří školy doplňkové pracovní listy na vybrané předměty.
Z důvodu připomínek některých rodičů je budeme posílat i ve formě fotografií přes email a fb. Můžete si je vytisknout nebo vypracovat písemně do sešitu.
Držte se

14.03.2020

Pořad UčíTelka

...odkaz - Česká televize spouští od 16.3. pořad UčíTelka...

12.03.2020

DOPIS PRO RODIČE

...odkaz - Dopis pro rodiče - domácí učení...

11.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Pedagogický sbor bude přítomen ve škole každý den od 7 hodin do 12 hodin. Úkoly budou rozesílány emailem nebo přes fb skupinu 1x týdně.
S jakýmikoliv dotazy se obracejte na telefonní čísla svých třídních učitelů nebo vedení školy.
Žádosti o ošetřovné vydáváme ve škole.

...odkaz - Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol...

10.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

• Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů v ZŠ, SŠ, VOŠ a všech školských zařízeních (DDM, DM a internáty, PPP, SPC, ŠD, ŠJ, ŠK apod.)
• Na zaměstnance se tento zákaz nevztahuje, tudíž je na řediteli, zda bude vyžadovat jejich přítomnost na pracovišti
• Školní jídelny mohou nadále fungovat, ale pouze pro zaměstnance a cizí strávníky
• MŠ fungují dále v nezměněném režimu včetně stravování
• DD zajistí od zítřka dohled nad dětmi i v době, kdy mělo probíhat školní vyučování

MŠMT v průběhu dne zveřejní bližší podrobnosti k tomuto opatření.

...odkaz - Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví...

08.03.2020

Plavecký výcvik v Dobrušce

Od čtvrtka 5. 3. 2020 se všichni žáci ZŠ a předškoláci zúčastní plaveckého výcviku v Dobrušce – 10 lekcí po 90 min.
Plavání bude probíhat v úterý v těchto dnech: 5.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5.
Odjezd od školy bude v 7,20 h /1. a 2. hodinu se neučíme, 3., 4. a 5. hodinu se učíme/.
Připravte dětem – 2 ručníky, mýdlo, plavky do igelitové tašky, vše podepsané /tašku s ručníkem a mýdlem si berou s sebou na bazén/. Šperky nechat doma.
Cenu výcviku i s dopravou oznámím později, podle ceny dopravy / 700 až 800Kč/. Rodiče musí souhlasit s tím, že dítě bude skákat po nohách z 3metrového prkna, pokud bude chtít. Peníze se budou vracet při 60% neúčasti potvrzené lékařem.
Vrací se pouze poměrná část z rodičovského příspěvku a je z ní odečtena částka příspěvku od zdravotní pojišťovny. Toto potvrzení pro vaši pojišťovnu obdržíte až ke konci výcviku /dostanete asi 500 Kč./.
Neúčast při plaveckém výcviku je nutné potvrdit lékařem.

Vesmír na dosah ruky

Ve středu 4. 3. 2020 jsme se v rámci akcí pořádaných ŠKODA AUTO zúčastnili výukového programu mobilního planetária ve Společenském domě v Solnici.
Díky moderní 3D technologii a kulovitému stanu si děti udělaly výlet do vesmíru. Mladší děti s animovanými zvířecími průvodci, starší s odborným komentářem a doplňujícím průvodním slovem odborníka.
Podívali jsme se zblízka na některé ze sousedních planet, zvenku na naši galaxii, na barevnou krásu mlhovin, prošli jsme se s kosmonauty po povrchu Měsíce, viděli jsme starty a lety několika kosmických lodí, byli jsme hosty v orbitální stanici.
V dílničkách jsme si vytvořili model Sluneční soustavy a foukací raketu.

02.03.2020

RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK

Každoroční přehlídka dětských recitátorů proběhla v pátek 21. 2. 2020 v rychnovském Déčku. Před tříčlennou odbornou porotou vystoupily děti z několika škol našeho okresu ve třech kategoriích (I. Žáci 1. – 3. ročníku, II. Žáci 4. – 5. ročníku a III. Žáci 2. stupně ZŠ).
Všichni účastníci přehlídky si v příjemné atmosféře mohli porovnat své výkony s ostatními a o přestávce si popovídat o tom, jak vzniká kniha, s ilustrátorem Radkem Štíchou, jedním z autorů právě vycházející knihy pro děti Nártoun Olin.
Černíkovické děti nám opět udělaly velkou radost. V I. kategorii byl jedním ze čtyř oceněných recitátorů Štěpán Plíštil, žák 2. ročníku (z celkového počtu 13 účastníků). Velká pochvala za pěkné vystoupení náleží i Davidovi Otmanovi ze 3. ročníku, kterého však potrápila tréma. Ve II. kategorii soutěžilo 17 dětí, porota opět ocenila čtyři žáky, z toho byli dva z naší školy! Těmito úspěšnými recitátory jsou Jakub Donát ze 4. ročníku a páťačka Adéla Šitinová.

Děkujeme za tak hezkou reprezentaci naší školy!

28.02.2020

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK

V pondělí,17.2.2020 proběhlo v Novém Městě nad Metují oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský Skřivánek 2020. Dle pravidel soutěže musí zaznít píseň lidová a umělá.Zpívající děti byly rozděleny do 5 kategorií. Děti z naší školy se zúčastnily soutěže v kategorii A 1(děti nestudující zpěv) a děti v kategorii A 2 (děti studující zpěv v ZUŠ). Naše holčičky-Ema Patzenhauer získala 1.místo a okouzlila písní- Vyletěla holubička a písní s hudebním podkladem-Babičko,nauč mě charleston,kde v mezihře pletla svetr...a skvěle! Anička Dynterová získala 3.místo v této kategorii s písněmi Koulelo se ,koulelo a písní Teče voda, teče. Ve druhé kategorii bylo přihlášeno 22 dětí, které studují zpěv ZUŠ v RK .Naše děti zabodovaly!!!Terezka Dynterová s písněmi A ja taka dzivočka a pohádkovou písní Hádej od Ondřeje Brzobohatého svým příjemným vystoupením pohladila(vybojovala 2.místo) a Martin Dušek s písněmi Čí je děvče a O Šípkových růžích rozněžnil sál-získal 3.místo!!!Do soutěže jsem přihlásila 4 děti a všechny se umístily na předních místech!!! Děkuji Vám za píli,snahu a za výbornou reprezentaci naší školy v Černíkovicích. Jste šikulky!!!

Soptíkovo lyžování

Od 17. 2. do 21. 2. 2020 se 21 žáků ze školy a 8 dětí ze školky zúčastnilo kurzu Soptíkovo lyžování ve Skiareálu Olešnice v Orlických horách. I když byl sníh jen na sjezdovce, výcvik splnil svůj účel. Děti se naučily sjet kopec a zdatnější lyžaři si pěkně zalyžovali. Děkujeme instruktorům za trpělivost a počasí za to, že nás až tak moc nepotrápilo.

16.02.2020

Bubnování a muzikoterapie

Netradiční hudební výchovu jsme si užili v úterý 14. 01. 2020. Naši školu navštívil hudebník a muzikoterapeut Mgr. Michal Štursa ,který dětem představil různé hudební nástroje z celého světa. Hudebním ukázkám děti spontánně tleskaly a užívaly si vlastní hru na všechny předvedené nástroje. Zazněla indiánská flétna, kalimba, tibetské mísy, činelky a zvonky, zvonkohry Koshi, djembe a šamanské bubny. Po krátkém nácviku společného bubnování jsme zvládli s naším lektorem hudební vystoupení ve stylu indiánské hudby.

Předškoláci ve škole

27. 1. přišlo do naší školy více žáků než obvykle. Navštívilo nás 12 předškoláčků z MŠ. Přišli se podívat na své bývalé kamarády a prohlédnout si jejich novou třídu. Školáci se rádi pochlubili vším, co se ve škole naučili. Četli ze Slabikáře, psali nové písmeno r a řešili další úkoly. Bylo to hezké setkání a těšíme se na vás do 1. třídy.

19.12.2019

Vánoční koncert 2019

Tradiční vánoční koncert v kostele Povýšení svatého Kříže, který se konal v pátek 13. prosince 2019 opět nenechal jedno oko suché. Paní učitelky a žáci základní školy si pro posluchače pečlivě připravili pestrý program vánočních koled a písní, kdy za doprovodu hudebních nástrojů předávali lidem nejen radost. Emoce doslova sršely a oslovily každého z nás, kdo jsme byli součástí tohoto okamžiku. Je až neuvěřitelné, jakou vysokou laťku děti opět nastavily. Mnohdy jsme byly svědky profesionálních výkonů, kdy děti na pódiu ať už s kytarou, flétnou nebo mikrofonem v ruce působily, jako by nástroje byly jejich životní součástí. Není divu, jelikož děti se do kontaktu s mikrofonem a hud. nástroji dostávají už v mateřské škole a tak jejich umělecké nadání je plně rozvíjeno už v předškolním věku. Na závěr koncertu paní učitelky zařadily do programu slohovou práci žáka, který dechberoucně popsal kouzlo Vánoc. Věřím, že díky tomuto spisovatelskému dílu a závěrečné skladbě Ježíšku můj, byla pohlazena každá lidská duše v sále. A tak velké díky našim malým umělcům, že jsme na chvíli zapomněli na každodenní starosti a naladili se na vánoční notu.
Stáňa Kopecká, uč. MŠ

14.12.2019

Prosincový zpravodaj 2019

Pod odkazem níže si přečtěte nové vydání Černikovického zpravodaje za měsíc prosinec.
...zde odkaz...

Vánoční recitál Livie Kuchařové

4. 12. 2019 se konal v Novém Městě nad Metují v baru Do Sklepa Vánoční recitál Livie Kuchařové a Petra Juráška. Jako host s nimi na závěr zazpívala dvě písničky a směs koled žákyně 2. ročníku ZŠ Černíkovice Ema Patzenhauer. Paní učitelka Jitka Jurášková všechny doprovodila hrou na klavír. Ema byla velmi statečná a vůbec se před lidmi nestyděla. Všem, kteří se na paní učitelku a Emičku byli podívat, moc děkujeme.

Dechberoucí překvapení z pera žáka 5. ročníku

ŠTĚPÁN HLAVSA
V čem je kouzlo Vánoc
Kouzlo Vánoc je něco nehmotného. Něco, co každý vnímá jen v tom nejkrásnějším světle.
Sice je to nehmotné, ale v našich duších jako by rozkvetlo vše, co rozkvést umí.

Co mám rád na Vánocích
Tu sílu, která přebíjí vše zlé. Ty vonící perníčky, které nepřevoní nic, snad jen vůně večeře.
Tu atmosféru, koledy, které hrají až do konce překrásného dne. Pohádky, které běží jako nekonečný maraton, který doběhne jen ten, kdo je poznamenaný silou Vánoc.
A stromeček svítí jako ta nejkrásnější záře, která vysvitne na nebi.

22.11.2019

Vánoční koncert 2019

14.11.2019

Akce ve školním roce 2019/2020

ZÁŘÍ 2019
2. 9. -Zahájení školního roku 2019/2020
13. 9. – Dožínky v HK

ŘÍJEN 2019
7. 10. – Kolumbie /vzdělávací projekt pro 4. a 5. ročník v RK/
15. 10. – Hasiči

LISTOPAD 2019
11. 11. – Country tance
26. 11. – Přenáška pana Lukáška, autora knih Pohádky z Orlických hor

PROSINEC 2019
3. 12. – Návštěva výrobny vánočních ozdob ve Dvoře Králové, tvořivá dílna
13. 12. - Koncert žáků v kostele

LEDEN 2020
14. 1.- Bubnování ve škole

ÚNOR 2020
17. 2. –21. 2. – Lyžařský výcvik

BŘEZEN 2020
8. 3.- Dětský karneval
17. 3. - Divadlo Malý princ v RK

DUBEN 2020
16. 4. - Zápis do ZŠ

KVĚTEN 2020
6. 5.- Zápis do MŠ

14.11.2019

Učitel country tanců
11. 11. 2019 nás nenavštívil svatý Martin, ale přijel učitel country tanců. Naučili jsme se 5 tanečních sestav a moc jsme si taneční dopoledne užili.

13.11.2019

Nové oddělení MŠ
V lednu 2019 bylo otevřeno nové oddělení MŠ v Černíkovicích. Během prázdnin a podzimu byly dopněny herní prvky i v parčíku před budovou školky. Děkujeme za poskytnutí finančních prostředků na přestavbu a vybavení paní starostce Jedlinské, zastupitelstvu obce Černíkovice a společnosti ŠKODA AUTO a. s..

8.11.2019

Nová třída pro 1.ročník

1.11.2019

Návštěva hasičů
15. 10. navštívili naši školu rychnovští hasiči. Předvedli dětem hasičské auto a jejich ochranný oděv. Děti měly možnost si vyzkoušet jejich ochrannou masku, dozvěděly se, jak se zachovat při požáru a jak oznámit požár telefonem.

3.10.2019

Informace z MŠ
Na stránkách MŠ naleznete seznam žáků 1. a 2. třídy MŠ a aktualizovaný školní řád.
...odkaz na stránky MŠ...

Říjnový zpravodaj 2019
Navazujeme na červnový zpravodaj ze ZŠ a MŠ vydáním říjnového zpravodaje v originále i s fotografiemi.
...zde...

17.9.2019

Schůzka rodičů dětí MŠ
17. 9. 2019 proběhla schůzka rodičů dětí, kteří v letošním roce začly navštěvovat školku. Rodiče se seznámili s organizací, se školním řádem, s financemi a ostatními potřebnými informacemi. Na závěr vedoucí učitelka MŠ paní Klárová přečetla citát o výchově.
Dávám k nahlédnutí:
..zde..Prvňáčci

Dožínky v Hradci Králové 13. 9. 2019
Cílem akce bylo seznámit školní mládež s tematikou zemědělství a životního prostředí kraje.
Na parkovišti vedle koupaliště Flošna byly připraveny ukázky živých zvířat, ukázky výroby potravin, výstava moderní zemědělské techniky, soutěže o ceny a nechybělo ani občerstvení.

3.9.2019

Informace ze školy

● Kroužky pro školní rok 2019/2020..zde..

● Seznam žáků ZŠ Černíkovice pro školní rok 2019/2020..zde..

● Výroční zpráva 2018 - 2019..zde..26.8.2019

Zahájení školního roku 2019/2020
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se koná v pondělí 2. září 2019 v 8,00 hodin v I. třídě základní školy.

● Organizace školního roku 2019/2020 ke stažení..zde..

● Rozvrh pro školní rok 2019/2020..zde..3.7.2019

Červnový zpravodaj 2019
Zpravodaje ze ZŠ a MŠ budou od tohoto červnového čísla ke stažení v originále i s fotografiemi zde

22.6.2019

Odpoledne spolu
Ráda bych Vám touto cestou moc poděkovala za úžasné páteční odpoledne. To, co jsem viděla, mě dokázalo dokonale uvolnit a naplnit obdivem. Koncert na „Noc kostelů“ jsem, bohužel, díky plnému programu v práci nestihla, ale o to víc jsem si užívala divadla a vystoupení kroužku s angličtinou.
To, co děti dokážou v hudbě snad ani nemá cenu zmiňovat - člověk opravdu jen překvapeně kouká, jak jsou skvělé a to hlavně díky Vaší plné podpoře! Divadelní představení - dvě!!! - překonala veškerá očekávání. Takto jsem se vážně už hodně dlouho nepobavila. Co jste dokázaly vymyslet, nacvičit a předvést - opravdu klobouk dolů před Vaší prací, obětavostí a nápady. Bylo opravdu velice dobře vidět, že se baví nejen rodiče, ale hlavně děti!
Opravdu veliké poděkování za Vaše nasazení a práci. Celé odpoledne bylo ve znamení skvělé nálady a pohody.

Děkuji za vše co pro děti (i rodiče:-) děláte!!

Pavla Kaiserová


Fajnpark v Chlumci
Ve Fajnparku bylo fajn!


9.6.2019

Noc kostelů
Akce Noc kostelů se pravidelně zúčastňujeme na různých místech. Letos 24. 5. jsme se vydali do obce Voděrady. Kostel byl zaplněn do posledního místa.
Zaujali nás historické církevní relikvie, které jsou jinak uschované. V první části vystoupily děti z místní školy. Recitovaly a zpívaly za doprovodu flétny.

V druhé části se představili žáci málotřídní školy ze sousedních Černíkovic.
Překvapilo nás množství účinkujících dětí, byla to snad celá škola. Děti zazpívaly písně od skupiny Hradišťan i dalších skladatelů. Sklidily velký potlesk a bylo vidět, že jsou potěšené. Děkujeme dětem, pedagogickému sboru a paní ředitelce za hezký zážitek. Samozřejmě i voděradským a farnímu sboru za přípravu úspěšné akce.

manželé Burešovi, Týniště nad Orlicí


29.5.2019

Několik rad o výchově z přednášky Dr. Pekařové
PROČ DÍTÉ ZLOBÍ?
• Protože se nudí
• Nikdo na něho nemá čas
• Chceme na něm, co mu nejde
• Omezujeme ho v tom, co mu jde
• Nemá naučenou poslušnost

TĚLESNÉ TRESTY V PRAXI RODINY
• Ruka trestá, ruka hladí a vede
• Nástroje probouzí agresivitu
• Trestáme pouze úmysl, netrestáme nevědomost, nešikovnost, nápodobu rodiče
• Trestem je situace ukončena….
• Projev dítěte nevyprávíme dál
• Nestěžujeme si do telefonu
• Nehrozíme minulým trestem
• Trestá pouze účastník dění

TRESTY, KTERÉ POŠKOZUJÍ
• Neděsit tmou
• Nestrašit „čerty“
• Nezavírat do skříní a komor

NETRESTAT ZLOBENÍ, ALE PŘÍČINU
• Ničení hraček
• Lhaní
• odmlouvání

ODMĚNY SPRÁVNÉ
• Úsměv
• Pohlazení
• Obdiv a uznání

ODMĚNY NESPRÁVNÉ
• Peníze za práci
• Hračka za splnění povinností
• Cukroví
• Povolení zakázaného

Hodně úspěchů ve výchově vašich dětí přejí učitelky ze ZŠ a MŠ Černíkovice!

29.5.2019

GRATULUJEME KE SPORTOVNÍMU ÚSPĚCHU !
Naši fotbalisté ze 3., 4. a 5. ročníku se po vítězství v předkole fotbalového turnaje McDonalds´Cup (pro malé školy) zúčastnili dne 7. 5. 2019 okresního kola v Rychnově nad Kněžnou.
Kluci hráli s těžkými soupeři opravdu srdcem. Jejich hra byla krásnou podívanou plnou akce a obětavých a strhujících výkonů. Přestože vyhráli svou skupinu, nakonec je minula bronzová medaile a obsadili 4. místo za Častolovicemi, Dobruškou a Rychnovem n.Kn.
Za jejich skvělým výkonem stojí i trenérské vedení a morální podpora pana Čiháka, který nám věnoval dva dny svého času a pomohl i s dopravou. Fotbalový svátek si kluci opravdu užili. Pane trenére, moc děkujeme!

BUBNOVÁNÍ VE ŠKOLE
V pondělí 6. 5. 2019 navštívil černíkovické děti se svým vzdělávacím programem hudebník a bubeník pan Hladík. Vyprávěl jim o hudbě, která dokáže vyladit naše tělo i mysl, ukázal několik netradičních hudebních nástrojů, které si děti mohly vyzkoušet, zahrály si i na slovenské pastýře, australské a africké domorodce, dorozumívaly se pomocí píšťal, fujar, deedgeridoo a bubínků.

Překvapením bylo, že jsme na vlastní oči viděli, jak se dá vyrobit píšťalka, fujara, frkačka a různé rytmické nástroje z obyčejných věcí. Všechno jsme si mohli vyzkoušet a užít a pod vedením kapelníka nebo náčelníka pana Hladíka jsme dokázali vytvořit originální kapelu, které se vůbec nechtělo přestat hrát!

Mgr. Jana Rejzková

SOUTĚŽE
V okresním kole výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ získala mimořádnou cenu Zuzana Hoffmanová z 5. ročníku za neotřelý nápad.
V matematické soutěži „Cvrček“ se na 11. místě v okrese umístil Jan Rázekze 3. ročníku a úspěšní byli i Jakub Donát a Jan Hoffman.
Dne 10.5. 2019 se konaly v Kostelci nad Orlicí první závody ve vybíjené 4. a 5.tříd základních škol.Celkem bylo přihlášeno 16 škol z našeho okresu a byly rozděleny podle regionu.Naše družstvo hrálo v Kostelci nad Orlicí.Děti bojovaly ze všech sil,ale na vítězná místa to letos nestačilo a odvezly si 6. místo v soutěži.Ač za podmínek,které mají, se draly jako lvi...soupeři byli letos úspěšnější.....Nevadí,příští rok to dáme!!!!Děkuji vedení školy za vstřícnost a podporu,rodičům za ochotu a odvoz dětí ze závodů a nám vše přeji sportovního ducha a hlavně radost z oblíbené míčové hry!!!

Jitka Jurášková,DiS

3.5.2019

Pozvánka na přednášky
Zveme rodiče na 2 přednášky Mgr.Martina Vlasáka z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA v RK

15. 5. 2019 od 15.30 h – VZDOR A VZTEK U DĚTÍ DO 6 LET – Rozdíl mezi vzdorem a vztekem. Pozitivní způsoby zvládání dětského vzteku a hněvu.

12. 6. 2019 od 15.30 h – PĚT JAZYKU LÁSKY VE VÝCHOVĚ DĚTÍ – Vysvětlení důležitosti bezpodmínečné lásky jako základního rámce výchovy dítěte. Typologie pěti jazyků lásky a příklady praxe jejich použití.

3.5.2019

Talentmánie 2019
Letošní akce „ Ukaž, co umíš!“ se konala 26. 4. a bylo se na co dívat. Děti si připravily tolik zajímavých vystoupení, že porota složená z učitelek i hostů měla moc těžkou práci. Děti tančily, zpívaly, vařily, předváděly prezentace. Robin Rufr nám představil nejslavnější fotbalisty, Patrik Čihák nás naučil připravovat americkou limonádu, Nikola Kerhartová předvedla různé způsoby zdobení vajec na Velikonoce, Dorota Rykrová přinesla ukázat křepelku, Ondřej Školník nás seznámil s mnoha zajímavostmi z České republiky, Martina Vavřinková a Eliška Brandejsová nacvičily tanec, Lucka Zemanová pletla pomlázku…. Prostě děti se moc snažily. Děkujeme jim i rodičům za pomoc při přípravě a těšíme se na příští rok!

27.4.2019

Akce v dubnu
Projekt EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

V 1. dubnovém týdnu jsme v rámci projektu EU „Mléko do škol“ – doprovodná opatření, proměnili velkou přestávku v ochutnávku různých druhů mléčných výrobků. Děti si samy natíraly různé druhy pomazánek na pečivo, ochutnávaly plátkové sýry i jiné druhy mléčných výrobků. Dostaly i jahodové a borůvkové mléko.
Škola za získané body obdržela 2 OCHUTNÁVKOVÉ KOŠE, které obsahovaly různé druhy mléka a mléčných výrobků.
V červnu nás čeká ještě ochutnávka ovoce z doprovodného opatření „Ovoce a zelenina do škol“.


McDonald´s Cup v RK

Chlapci z 3., 4. a 5. ročníku 25. 4. přivezli z fotbalového turnaje diplom za 1. místo. Turnaj se odehrál na stadionu v Rychnově nad Kněžnou a soutěžilo šest mužstev malých škol a málotřídek. Je vidět, že hraní fotbalu o všech přestávkách a vedení výborným trenérem panem Čihákem nese ovoce. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Matěj Šťovíček. Náš tým postupuje do okresního kola.


Den Země

Každý rok si připomínáme Den Země tím, že se snažíme přispět k ochraně životného prostředí. Svým malým, přece však potřebným dílem se stáváme ochránci naší planety. Ve škole třídíme odpad, sbíráme staré elektrospotřebiče a pomerančovou kůru. 25. 4. jsme uklidili park a chodníky před školou. V minulých letech jsme sbírali odpadky po celé obci, letos nás předběhli mladí hasiči.


3.4.2019

Březnový zpravodaj 2019
Březnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

22.3.2019

Zápis dětí do MŠ a ZŠ

Zápis dětí do 1.třídy 9.4. 2019 a do MŠ 7. 5. 2019
Upozorňujeme rodiče, že zápis do 1. třídy ZŠ Černíkovice proběhne v úterý 9. 4. 2019v budově základní školy od 16,00 hodin a do MŠ Černíkovice v úterý 7. 5. 2019 v 1. patře mateřské školy od 15,00 hodin.
Tiskopisy k vyplnění budou rozeslány nebo si je můžete vyzvednout v ZŠ.

Těšíme se na vás!

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou, budou přednostně přijímány:

Děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová.
= mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu
= jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním úřadem
= děti s trvalým pobytem v obci Černíkovice podle věku od nejstaršího po nejmladší
= děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a dále se bude vzdělávat

!Do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku!

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

13.3.2019

Dětský karneval
Tradiční dětský karneval se v letošním roce konal 3. března. Vyzdobený sál se brzy zaplnil dětmi i rodiči. Po přehlídce masek předvedli žáci 4. a 5. třídy předtančení na píseň LITTLE BIG SKIBIDI. Následoval tanec masek a soutěže pro děti. Všude pobíhali mravenci /učitelky ZŠ a MŠ/ a dohlíželi na hladký průběh karnevalu a na tombolu. Letos se sešlo opravdu hodně krásných cen, za které moc všem děkujeme.

Poděkování patří i panu Štěpánkovi za bezplatné zapůjčení sálu a zajištění hudby, místním hasičům za pomoc při úklidu a paní Zemanové za to, že nám od různých organizací sehnala tolik cen.

Prožili jsme společně opravdu příjemné odpoledne! :-)

2.3.2019

GRATULUJEME!
Únor přinesl našim dětem hodně radosti.
Po úspěchu ve výtvarné soutěži vyhlášené Gymnáziem F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou ( Komiks na téma Vyprávění prarodičů ) – dvě 1. místa (O. Školník a dvojice Z. Hoffmanová a N. Kerhartová) a třetí místo (trojiceA. Šitinová, M.Čeplová a Š. Hlavsa ),
si 12. 2. z pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Opočně přivezly E.Patzenhauer a M. Čeplová 2. místo a T. Dynterová 3. místo.
V recitační soutěži Rychnovský zvoneček byl 15. 2. úspěšný M. Čihák. Této soutěže se zúčastnily i A. Šitinová a T. Oubrechtová, které v silné konkurenci reprezentovaly školu opravdu se ctí.

13.2.2019

Muzikál Baron Prášil a výsledky výtvarné soutěže
Ve středu 30. 1. 2019 žáci 4. a 5. ročníku navštívili Pelclovo divadlo v Rychnově nad Kněžnou, aby shlédli autorský muzikál Baron Prášil rychnovské ZUŠ. Představení mělo úspěch, jak můžete posoudit z minireportáží našich dětí.

M. Marek: ,,Čtyřmi slovy bych to popsal – vtipný, originální, moderní divadlo. Cením, že tam byli docela mladí lidi, kteří by mohli na konzervatoř, protože to bylo nádherný. Já osobně nejsem člověk, co by chodil dennodenně do divadla, ale na tohle bych se mohl dívat celej den.“
M. Novotný: ,,Líbila se mi ta hudba. Pěkně to zahrál kluk v bílém triku, líbilo se mi na něm, že byl vtipný. Ještě se mi líbil pán s brýlemi.“
D. Šabata: ,,Bylo tam dobrodružství, piráti, lidojedi. Nejvíc se mi líbili turisté.“
A. Hovorka: ,,Nejvíc se mi líbilo, jak tancovali. Doporučuju. A bylo to hodně vtipný.“
N. Kerhartová: ,,Líbilo se mi, jak tam hezky tancovali. Bylo to i vtipné. Je to o tom, jak je Baron Prášil líný a škola se tam přišla zrovna o něm učit. Hráli si na bouřku, piráty a domorodce. Podle mě to nejlíp hrála Nováková.“
M. Čeplová: ,,Na tom představení se mi nejvíce líbila ta zábava a energie. Celé to vlastně bylo o potomkovi Barona Prášila, který uměl jenom řvát, jíst maso nebo sladkosti, a největším dobrodružstvím pro něj bylo to, že zvládl dojít na záchod.“


Poděkování za reprezentaci školy patří Ondrovi Školníkovi, Zuzce Hoffmanové a Nikolce Kerhartové za 1. místo a Míše Čeplové,Adélce Šitinové a Štěpánovi Hlavsovi za 3. místo ve výtvarné soutěži vyhlášené Gymnáziem Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou.
Letošní téma bylo Komiks na téma Vyprávění mých prarodičů. Děti se do práce pustily s nadšením, i když nečekaly, jak bude náročná. Pouze Ondra na komiksu pracoval sám, ostatní dali přednost spolupráci ve skupinách. Všichni zvolili kresbu pastelem.
Ceny a diplomy všichni převzali v pátek 8. 2. 2019 v aule gymnázia. Gratulujeme!

13.2.2019

Přátelské utkání ve vybíjené
V úterý 5. 2. 2019 se konal dramatický souboj nováčků ve vybíjené. ZŠ Voděrady hostila ZŠ Černíkovice ve své tělocvičně. Přestože se jednalo o přátelské utkání, boj byl nelítostný a vítězství se střídalo hned na domácí půdu a hned zase pro hosty.

Naše děti, ač připravené, chvíli bojovaly s velkým prostorem, na který nejsou zvyklé, ale brzy se rozkoukaly a zápasy byly nádherné. Fandili rodiče i přihlížející žáci a atmosféra byla plná napětí. Děti ze ZŠ Černíkovice si zápas užívaly v nových dresech a toto setkání s dětmi z jiné školy je pro ně výborná příprava na okresní i krajské závody v Kostelci nad Orlicí. Všichni jsme byli ze zápasů nadšeni, Voděradům děkujeme a za měsíc se těšíme na odvetu!

Vybíjené zdar!

3.2.2019

Setkání s J. S. Bachem
24. 1. 2019 jsme zažili neobyčejné setkání s hudbou J. S. Bacha. Naši školu navštívil pan Martin Kubát, který vyučuje na konzervatoři v Opavě. Vyprávěl nám o životě tohoto hudebního génia a spolu s vynikajícím podáním několika Bachových skladeb a hudebních motivů, do kterých zapojil děti zpěvem i tancem, zanechal v nás všech silný zážitek z barokní hudby i mnoho znalostí. Posuďte sami podle dojmů dětí.

Nikola K. a Štěpán H.:
J. S. Bach byl hudební skladatel. Narodil se v Německu, navštívil i Česko. První manželka zemřela právě, když byl u nás. Takže si našel jinou, která zpívala na zámku. Měl dohromady 21 dětí, do dospělosti se jich dožilo 9. V překladu jeho jméno znamená Jan Šebestian Potok. Byl králem hudby.

30.12.2018

Vánoční besídka
Rok 2018 jsme ve škole zakončili vánoční besídkou. Návštěvníky jsme rozdělili do dvou tříd. V jedné třídě se svými písničkami, básničkami a tanečkem vystoupily děti z 1., 2. a 3. ročníku. Zazněly i flétny. Starší žáci předvedli dramatizaci „Pastýřské hry“, proloženou zpěvem koled a sestavením kresleného Betléma. Vánoční nálada některým rodičům vehnala slzy do očí. Zůstali tu s námi i po besídce a se svými dětmi si společně vytvořili z papíru vánočního soba a hvězdu.

Děkujeme za hezké chvíle a přejeme vše dobré v novém roce!

Anděl v oblacích krásný se vznáší,
všemu stvoření radost přináší.
Sláva na nebi Bohu,
na Zemi pokoj lidu!

16.12.2018

Prosincový zpravodaj 2018
Prosincové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

6.12.2018

Mikuláš
V podvečer svátku svatého Mikuláše chodí snad v každém městě i vesnici skupinky v maskách představujících Mikuláše, čerta a anděla. Tento obyčej přežil staletí a je stále velmi oblíbený. Na svátek svatého Mikuláše dnes skoro nikdo nezapomene. Ale ne každý ví, kdo ten štědrý a dobrotivý Mikuláš byl a proč se z něho stal Santa Claus.

Mikuláš, anděl a čert patří mezi tajemné i obávané bytosti. Děti se za ně rády přestrojují, chlapci samozřejmě za čerty a děvčata se chtějí stát krásnými něžnými anděly. V naší škole tomu není jinak.

Proto 5. 12. byly třídy plné čertíků, andělů a dokonce se objevili i dva Mikulášové. Ti nejstarší žáci si připravili veršované povídání s nadílkou. Čerti z „Pekelné knihy hříchů“ vyjmenovali malé zlobivce a andělé z „Knihy dobrých skutků“ pochválili hodné děti. Rozloučili jsme se básničkou a šli se podívat na menší děti do MŠ.

25.11.2018

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
„Nesem Vám noviny, poslouchejte!“......
7.12.2018 v 16:30 hod. si společně s našimi dětmi zazpíváme koledy u rozsvíceného stromu před školou.

„ Veselé vánoční hody, přijďte užít pohody!.....
19.12.2018 od 16:00 hod. do školy, kde Vám žáci předvedou vánoční besídku.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA OBĚ AKCE!

VIDEO z koncertu skupiny Hradišťan
Prohlédněte si část koncertu skupiny Hradišťan, který zahrál v kostele Povýšení svatého Kříže v Černíkovicích při příležitosti výročí 170 let od založení školy.

● Video 1. část..odkaz na kanál YouTube..


● Video 2. část..odkaz na kanál YouTube..

10.11.2018

Lyžařský kurz Soptíkovo lyžování
Máte-li zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo kurzu Soptíkovo lyžování ve Skiareálu Olešnice v Orl. horách ve dnech 4.- 8.3.2019,
zaregistrujte ho na níže uvedeném odkazu do 16.11.2018:
https://www.soptikovolyzovani.cz/reg/4cer77/

31.10.2018

Slavili jsme výročí školy
Letošní rok je hlavně rokem oslav 100. výročí založení republiky, všude se konají různé vzpomínkové akce. Černíkovičtí si toto výročí spojili ještě s jedním velice důležitým milníkem pro jejich obec, a to se 170. výročím založení školy v obci.

Oslavy začaly 26. října 2018 koncertem skupiny Hradišťan. Černíkovický kostel Povýšení svatého Kříže byl zaplněný do posledního místa, posluchači totiž přišli nejen na moudré texty písní oblíbené kapely, ale i na vystoupení žáků základní školy. Jiří Pavlica kývl na společné vystoupení se žáky místní školy. A byly to opravdu důstojné oslavy výročí školy! Žáci více než půl roku nacvičovali texty písní a ostudu si určitě neudělali. Josef Fojta dokonce zahrál i na nově opravené varhany. Celým koncertem se nesla myšlenka času, který je rozdělen na jednotlivé okamžiky… Mnohé okamžiky jsou naprosto jedinečné a neopakovatelné, celý náš život je složen z této křehkosti a neopakovatelnosti okamžiků… a některé z nich se zapíší i do historie… Téměř dvouhodinové vystoupení skupiny, které svou životní filosofií doplňoval Jiří Pavlica, nenechalo nikoho chladným a v závěru koncertu si již zpívali snad úplně všichni.

Oslavy školy pokračovaly 27. 10. 2018, kdy se škola otevřela široké veřejnosti, zavzpomínat si, popovídat, najít svou fotografii, lavici, učebnici přišli bývalí žáci napříč všemi věkovými kategoriemi. A byla to zajímavá setkání během celého dne.

V rámci těchto oslav si černíkovičtí občané připomněli i výročí založení republiky tím, že v areálu školky zasadili lípu – LÍPU REPUBLIKY. Starostka obce Z. Jedlinská popřála republice k jejímu úctyhodnému výročí.

Počasí se sice po celou dobu mračilo (prý bylo stejně jako před těmi sty lety při založení republiky), ale my všichni jsme měli od pátečního koncertu sváteční náladu, kterou nám nemohl zkazit ani déšť.

Poděkování patří všem, kteří se na uspořádání této akce podíleli (zaměstnanci ZŠ Černíkovice, zaměstnanci obce Černíkovice, Škoda Auto, a.s.), a samozřejmě Vám všem, kteří jste přišli tuto zdařilou akci podpořit svou účastí.

napsala: Mgr. Pavlína Školníková


8.10.2018

Říjnový zpravodaj 2018
Říjnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

2.10.2018

Oheň v přírodě
Dá se přežít v přírodě? Těžko!

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 jsme zkoušeli rozdělat oheň v divočině, protože jsme si chtěli zkusit, jestli bychom to zvládli. Navíc jsme se vsadili s paní učitelkou a připadalo nám to moc zajímavé.

Rozdělili jsme se do skupin a začali jsme připravovat pár klacků, křemenů, suché trávy, listí a kůry. Jedna skupina si přinesla lupu, ale dohodli jsme se, že je to mimo soutěž, oheň měl vzniknout z přírodnin.

Skupina Drhlíků se snažila o oheň třením klacků o sebe. O půl hodiny později už klády byly horké. Ale nehořelo.

Skupina Vágnerovců se snažila oheň rozdělat pomocí křemenů. Ale taky se nepovedlo.

Další skupinky zkoušely obojí. Nikomu se nepovedlo, i když to byla pěkná dřina.

Nakonec Vágnerovci oheň rozdělali, ale s lupou.

Snad příště! I tak to byla zábava.

26.9.2018

Přehled kroužků pro školní rok 2018/2019

● Kroužky pro školní rok 2018/2019..zde..

17.9.2018

Schůzka rodičů
Ve středu 26. 9. 2018 od 16,00 h. se koná schůzka rodičů. Bude projednána organizace nového školního roku a pro rodiče budou připraveny vstupenky na Hradišťan.

Zahájení školního roku 2018/2019
3. září byl zahájen školní rok 2018/2019. Do 1. třídy nastoupilo 9 dětí. Ve školní družině jako vychovatelka bude pracovat Jitka Jurášková, Dis. z Opočna. Další učitelkou v MŠ se stala Bc. Marcela Pavlová. Paní Pavla Bohatá nastoupila na místo školního asistenta MŠ hrazeného ze Šablon EU.

Dožínky v HK


4.9.2018

Významné výročí školy
Naše škola v roce 2018 slaví významné výročí . V listopadu uplyne 170 let od otevření školní budovy. 26. 10. 2018 proběhne v místním kostele koncert hudební skupiny Hradišťan /z důvodu omezeného množství míst dostane každé dítě ze ZŠ 2 lístky po 400 Kč/. 27. 10. bude "Den otevřených dveří". Bližší podrobnosti ještě doplníme

29.8.2018

Zahájení školního roku 2018/2019
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 se koná v pondělí 3. září 2018 v 8,00 hodin v I. třídě základní školy.

● Organizace školního roku 2018/2019 ke stažení..zde..

● Rozvrh pro školní rok 2018/2019..zde..

● Seznam žáků ZŠ Černíkovice pro školní rok 2018/2019..zde..

● Prvňáčkovník..zde..5.8.2018

Červnový zpravodaj 2018
Červnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

21.6.2018

Odpoledne spolu aneb Bavíme se navzájem 8. 6. 2018
Každoroční Odpoledne s kroužky jsme letos chtěli trochu ozvláštnit, v čemž nám obětavě pomohli mnozí z rodičů. V duchu tradice si děti se svými učitelkami připravily program pro rodiče – letos jsme se snažili propojit dovednosti ze všech kroužků a akcí do jednoho celku (zpěv, hudební doprovod kytar a fléten, recitace), zajímavý program s kostýmy nastudovaly děti v angličtině s paní Hedvikou Myhill, došlo i na malé divadelní představení nejstarších žáků.

Potom se děti přesunuly k osmi stanovištím s pestrým programem připraveným rodiči. Děti se nesmírně těšily a činnosti vedené rodiči je velice bavily. Všichni jsme litovali, že nám déšť hraní si s rodiči předčasně ukončil.

Všem dětem, paním učitelkám, paní Myhill a paní Hovorkové i všem rodičům patří veliký dík za hezké chvíle spolu.20.6.2018

Školní výlet do Žďáru nad Sázavou 19.6.2018
Letos jsme se vydali do vzdáleného Žďáru nad Sázavou ve Žďárských vrších. Navštívili jsme klášter a zúčastnili jsme se programu „Voda“, kde děti skrze areál kláštera poznávalyvýznam vody pro život cisterciáckých mnichů, kteří zde žili. Prohlédli jsme si i kostel Nanebevzetí Panny Marie, muzeum a samozřejmě nakoupili dárky pro své blízké.Potom jsme se procházkou vydali k Santiniho kostelu na |Zelené hoře. Závěr výletu patřil prohlídce náměstí a nákupům v centru města.

Historie:

Zámek Žďár nad Sázavou
Cisterciácký klášter založený roku 1252 znojemským purkrabím Bočkem z Obřan byl v 18. století obnoven podle návrhů architekta Santiniho. Svou dnešní podobu získal zámek po roce 1784, kdy klášter vyhořel, z rozhodnutí císaře Josefa II. byl zrušen a přestavěn na rozsáhlý zámecký areál. V jádru je bývalá opatská budova a část konventu gotická, hospodářské budovy prvního nádvoří jsou barokní.
V budově konventu jsou nyní umístěny stálé muzejní expozice. V přízemí je umístěna Santiniho expozice, která nabízí návštěvníkům pohled do historie zdejšího kláštera a prostřednictvím fotografií, modelů a výkresů představuje Santiniho stavby. Doplňují ji originály a kopie soch, dobové malby a videoprojekce. Od května 2009 je zde dále stálá expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie Praha, obsahující vrcholná díla barokního umění střední Evropy.
Původně gotický klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 13. století, Santinim přestavěný v duchu barokní gotiky, má bohatou výzdobu interiéru a od srpna 2009 nese titul baziliky minor. V severní kapli se zachovaly fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb ze druhé poloviny 15. století. Také desetiboká studniční kaple byla upravena Santinim. Byla symbolem kláštera a již ve 14. století ukrývala 35 metrů hlubokou studnu. Na železné kované konstrukci, vystupující z kamenné obruby studny, stávala socha Studniční Panny Marie.
Na severní straně čtvrtého zámeckého nádvoří, v bývalých konírnách šlechtické akademie, je výstava Historie rodu Kinských věnovaná velkým postavám české šlechtické rodiny. Poprvé je rod pánů Kinských zmiňován počátkem 13. století za panování krále Přemysla Otakara I. V první polovině 20. století převzal správu panství Žďár nad Sázavou.

Zelená hora
Výjimečná stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého s půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy vznikla díky plodné spolupráci opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy a geniálního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela.

Legenda o sv. Janu Nepomuckém
Podnětem k výstavbě kostela se stal nález zachované tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále v roce 1719. Podle legendy zaplatil kněz svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie. Symbolika, spojená s tímto v baroku oblíbeným světcem, se objevila v návrhu kostela.

Jedinečná symbolika
V oblasti křesťanské symboliky a kabalistické nauky, která se v návrhu také uplatnila, byli Santini-Aichel i opat Vejmluva velmi zběhlí. Santini pojal projekt zcela individuálně, bez ohledu na dobové zvyklosti. Představu opata Vejmluvy o chrámu, v němž měl mít hlavní úlohu obrazec hvězdy, přetavil do mimořádně působivé podoby, kterou dokázala ocenit až moderní doba. Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tvrdí se, že na hladině Vltavy, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Pět písmen má i latinské slovo TACUI – mlčel jsem. Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, opět symbol sv. Jana Nepomuckého, obklopený kruhem plamenů, z něhož prosvítají paprsky.

Požár a záchrana kostela
Kostel na Zelené hoře se stal jedním z nejnavštěvovanějších barokních poutních míst. Požár, který vypukl 16. července 1784, poničil žďárský kláštera a kostel připravil o střechu. Na žádost opata Otto Steinbacha z Kranichštejna byl klášter zrušen a kostel určen k zavření. O částečnou záchranu kostela se zasadil kněz Matěj Josef Sychra na začátku 19. století. Chátrající objekt se dočkal stavební obnovy až v 70. a na počátku 80. let 20. století. V roce 1994 byla schválena žádost o zařazení areálu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO4.6.2018

Den bezpečnostních a záchranných složek IZS 1.6.2018 v Dobrušce


30.5.2018

Projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“
V týdnu od 21.5. do 25.5. jsmev rámci projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ - DOPROVODNÁ OPATŘENÍ, proměnili velkou přestávku v ochutnávku různých druhů mléčných výrobků a ovoce. Děti si samy natíraly různé druhy pomazánek na pečivo, ochutnávaly plátkové sýry a různé druhy ovoce. Dostaly i jahodový, borůvkový a kakaový jogurt a tvaroh.
Škola za získané body obdržela 4 OCHUTNÁVKOVÉ KOŠE, kteréobsahovaly různé druhy mléka a mléčných výrobků a 3 koše s domácími exotickým ovocem.

29.5.2018

Plánované do konce školního roku
1. 6. – Den bezpečnostních a záchranných složek IZS v Dobrušce
8. 6. – Odpoledne s kroužky /vystoupení žáků, aktivní rodiče/
19. 6. – Školní výlet do Ždáru nad Sázavou

16.5.2018

VÝPRAVA PRO CESTOVATELE PRAHA
8.5.2018 jsme uskutečnili výlet do Prahy. Odjezd vlakem z Týniště n. Orl. v 6.30 ( sraz na nádraží v 6.10), doprava do Týn. vlastní
• Příjezd do Prahy v 8.49
• Metrem na Vyšehrad (Čertovy kameny, rotunda sv. Martina, Slavín, park, kostel sv.Petra a Pavla…)
• Tramvají z Výtoně (kolem Tančícího domu a Nár. divadla) na Újezd ( možnost prohlídky lanovky na Petřín a Pražského Jezulátka)
• Říční ulicí na Kampu (dům, kde žili br.Čapkové, dům z filmu Jak utopit dr. Mráčka, Sovovy mlýny, sochy,…)
• Karlův most
• Staroměstské a Václavské nám. (podle času a zájmu pěšky nebo metrem na Hl.nádr.)
• Odjezd z Prahy 16.13 (přestup HK, 18.25 v Týn.)

Co napsaly děti o výletě:
Existuje spousta nádherných měst, ale Praha je nejkrásnější….
Nejvíc se mi líbil kostel na Vyšehradě, protože měl krásné malby…..
Když jsem byl na Karlově mostě, bubnovali tam dva Češi a ti mi dovolili, abych si zahrál .
Druhý hráč se ke mně přidal. Bylo to super…….


15.5.2018

Cyklovýlet do Lible
V pondělí 30. dubna 2018 se celá černíkovská škola rozhodla, že věnuje den dopravní výchově.

Úderem osmé hodiny ranní se ke škole sjelo 50 cyklistů všech věkových kategorií. Každý jezdec musel být vybaven ochrannou přilbou a vyfasoval i bezpečnostní reflexní vestu. Paní ředitelka Dernerová proškolila děti o bezpečnosti jízdy v peletonua zopakovala nejdůležitější pravidla silničního provozu. Poté se celý dlouhý had vydal na trasu.

Cesta vedla od školy po cyklostezce pod Třebešovem do Lible. Cyklisté ze 3., 4.a 5. třídy měli tolik energie, že vyšlápli libelský kopec bez zadýchání a paní učitelka Holoubková si ani nestačila uvědomit, že do kopců nejezdí a byla nahoře.

Po příjezdu se všichni účastníci posilnili vydatnou svačinou, kterou jim připravily hodné paní kuchařky. Croissany a jablíčko, spolu s pořádným napitím, dodaly dětem energii k další aktivitě. Smíšené skupiny se pustily do vyplňování složitého testu dopravních značek.

Chvilku, kdy děti byly zaměstnané hrou, okamžitě využily paní učitelky k vypití svého šálku ranní kávy (byla přece doba hlavní přestávky:-). Kluci ještě zvládli nezbytný fotbálek a už se všichni žáci vydali založit oheň a opéct si k obědu buřtíky. Jako zákusek si děti dopřály sendvič z opečených maršmelounů, čokolády a sušenek.

Paní učitelka Rejzková vyhodnotila dopravní soutěž a hurá na zpáteční cestu.

Nebezpečný sjezd z prudkého kopce starší zvládli bez komplikací s rukama na brzdách. Mladší děti a méně zkušení jezdci si radši sešli pěšky a kochali se pohledem do kvetoucích zahrádek.

Celý výlet se za slunečného počasí vydařil bez problémů a za to si děti, dobrovolný doprovod a paní učitelky zaslouží velikánskou jedničku s hvězdičkou a dvakrát podtrženou.

Děkuji všem za návštěvu Jitka Vaňková

3.5.2018

Beseda "Nebezpečí internetu pro děti a mladistvé“
26. 4. 2018 na naší škole proběhla interaktivní beseda Mgr. Martina Vlasáka „ Nebezpečí internetu pro děti a mladistvé“. Zúčastnilo se jí 9 rodičů a 3 učitelé.

Obsah přednášky:
Průměrný 15letý žák stráví denně 4-5 hodin u mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku. Na internetu je vystaven různým více či méně nebezpečným jevům. Nejdůležitější z nich pokrývala právě tato beseda: kyberšikanu a kyberstalking, kybergrooming, sexting a další rizikové jevy na internetu. Došlo i na závislost na používání sociálních sítí, hraní online počítačových her a závislosti na internetové pornografii. Účastníci byli seznámeni s doporučenými principy a kroky prevence.

Seznámili jsme se s pojmem “digitální demence“, kdy časté používání vede k:
- poruchám paměti, soustředění společně s těkavostí
- citovému „zploštění“
- děti hůře čtou psaný text a méně mu rozumí

Prevence:
1. Rodina je všechno
- jako rodič přijměme plnou zodpovědnost
- atmosféra v rodině – zájem, vřelost, důvěra, hranice, hodnoty
2. Alternativní trávení volného času
3. Jasné hranice
- Začínáme od narození /princip odloženého uspokojení/
4. Televize, PC nepatří do dětského pokoje
5. Omezit přístup…………………………………

Beseda byla velice zajímavá. Těšíme se na další setkání s panem Vlasákem.

28.4.2018

Přednáška o cestování se sládkem
5. 4. 2018 se sešli ve škole ti, kteří se zajímají o cestování, ale i o výrobu piva. Přednáška pana Martina Vrby zaujala především pány z Černíkovic. Program byl velmi zajímavý. Posuďte sami:

Cestování se sládkem aneb s pivovarem kolem světa

Cesta první: trocha pivovarské historie nikoho nezabije
aneb Jak se pivo začalo vařiti a píti

Cesta druhá: sládkem se člověk nestane, ale narodí
aneb Jak to všechno začalo

Cesta třetí: Ital nezná ten zázrak
aneb Můj uherský rok v Itálii

Cesta čtvrtá: na skok k protinožcům
aneb S klokanem na pivo

Cesta pátá: hedvábná cesta
aneb Zase rejže, i v pivu

Cesta šestá: templářské tajemství
aneb Návrat do Mezopotámie

Cesta sedmá: pivovar nebo chemička?
aneb Ze sedmého schodu je nejlepší6.4.2018

Březnový zpravodaj 2018
Březnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

Talentmánie 2018
Letošní Talentmánie byla plná nezapomenutelných zážitků. Viděli a slyšeli jsme sympatické výkony z oblasti hudby,tance a recitace, ochutnali pekařské výrobky a seznámili se s postupem pečení, už víme, jak si vyrobit želatinové bonbóny nebo šumivé koule do koupele, překvapila nás perfektně předvedená kouzla i znalosti spolužáků například o rostlinách nebo ústní hygieně.

Těší nás, jak jsou děti tvořivé a většinou bez trémy a potíží dovedou prezentovat svůj výtvor před početným publikem. Celá přehlídka probíhala v hravé a uvolněné atmosféře, všichni se navzájem podporovali, ale také bodovali. Talentmánie splnila svůj cíl – je symbolem tvořivosti, spolupráce, zájmu o druhé a také významné rodičovské podpory – pomoci při přípravě projevu, krásných kostýmů, rekvizit a pomůcek, výběru básní apod. Je hezké pozorovat, kolik energie a podpory mnozí rodiče vložili do možnosti svého potomka prožít radost a úspěch.

Ve všech třídách se o prožitém dopoledni hodně diskutovalo, děti byly plné dojmů a dokázaly je i nečekaně pěkně popsat. Posuďte sami:

,,Mě zaujalo, že když někdo dělá něco s kamarádem, tak že dokážou spolupracovat.“
,,…každý dělá, co umí. Dělá věci, které ani já nevím, a to já toho o spolužácích vím docela hodně.“
,,…každý ukáže, co ho baví, co má rád.“
,,Jsem rád, že kamarádům můžu ukázat něco nového.“
,,Talentmánie mě baví, protože se lidi něco dovědí o tom člověku. A vidíte snahu toho člověka.“

Početná porota a zároveň publikum dala nejvíc bodů Elišce Brandejsové za přednášku o správném čištění zoubků s ukázkami, Ondrovi Školníkovi za herbář a přednášku o rostlinách v našem okolí, Nikole Kerhartové za básničku s obrázky o tom, že přílišné sledování televize škodí, Míše Čeplové za tanec s hůlkami, Valince Šedivé za norskou písničku o kuřátku, Zuzce Hoffmanové a Dorce Rykrové za jejich cukrářské výrobky, Nele Štěpánové, Jasmíně Kouhoutové a jejich bráškům Tomášovi a Petrovi za písníčku – scénku, Matějovi Čihákovi a Petrovi Patzenhauerovi za výrobu koupelových koulí (černé košile, bílé rukavičky a visačky se jménem a funkcí!), Martince Vavřinkové za ukázku a poznávání drahých kamenů

Ohodnocení dostali pěkné ceny a dobrůtku a poděkování i všichni ostatní šikulkové.

23.3.2018

Zápis dětí do 1.třídy 12.4.2018
Upozorňujeme rodiče, že zápis do 1. třídy ZŠ Černíkovice proběhne ve čtvrtek 12. 4. 2018 v budově základní školy od 16,00 hodin a do MŠ Černíkovice 3. 5. 2018 v 1. patře mateřské školy od 15,00 hodin.
Tiskopisy k vyplnění budou rozeslány.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou, budou přednostně přijímány:

Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová.
= mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu
= jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním úřadem
= děti s trvalým pobytem v obci Černíkovice podle věku od nejstaršího po nejmladší
= děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a dále se bude vzdělávat
!Do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku!

Od školního roku 2018/2019 bude do MŠ docházet 44 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

21.3.2018

Život s vášní a čokoládou
Přednáška Život s vášní a čokoládou se pro zaměstnance ZŠ a MŠ Černíkovice uskutečnila 15. 3. 2018 ve třídě základní školy. Od paní Krčálové z Trutnova jsme ochutnaly různé druhy čokolád a poslechly jsme si zajímavé povídání o výrobě čokolády. Dozvěděly jsme se o tom, že ne po každé čokoládě se přibývá na váze. S „čokoládou“ se nám moc líbilo a všem doporučujeme

Dětský karneval 2018
V neděli 4. 3. 2018 zahájili tradiční dětský karneval v Černíkovicích piráti. Kluci a holky ze 3.-5. tříd se pro své předtančení inspirovali filmem Piráti z Karibiku. Po velkém průvodu masek, kterých bylo 90, nastal taneční rej, soutěže a nakupování losů. Tombola byla díky mnoha rodičům a sponzorům velmi bohatá.
Poděkování za další úspěšný ročník patří nejen všem, kteří přišli v nápaditých maskách, ale i paní ředitelce Ivě Dernerové a paní Marii Šitinové a všem paním učitelkám a dětem z MŠ a ZŠ, které připravovaly výzdobu a organizaci karnevalu.
Děkujeme i hasičům za pomoc při úklidu a panu Štěpánkovi za zajištění hudby a bezplatné zapůjčení sálu.

21.2.2018

FOTO Školní akce: BAREVNÝ TÝDEN

19.2.2018

Černíkovičtí skřivánci opět zazářili
13. 2. jsme opět zamířili reprezentovat naši školu do Opočna na oblastní kolo XIII. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Každoročně je to pro nás příjemný zážitek. Nejen, že se o nás organizátoři výborně starají, ale zatím vždy byly děti velice úspěšné.
Letos naši školu reprezentoval nováček Patrik Čihák, který okouzlil porotu svým klidem a bezchybným výkonem a získal 3. místo, dále Laura Šustková, která za svůj příjemný a vyrovnaný projev vybojovala také 3. místo, Míša Čeplová před soutěží bojovala s nemocí, ale přesto zazpívala moc pěkně a odjížděla s čestným uznáním a nejstarší zpěvačkou byla Jasmína Kohoutová, která se za velmi kvalitní pěvecký výkon umístila také na 3. místě.
Všechny děti soutěžily v kategorii A1, tedy žáci narozeni po 31. 8. 2006, kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo hlasové výchovy, kde bylo zapsáno celkem 18 zpěváků, takže konkurence i rozdíly ve výkonech byly veliké a porota neměla jednoduchou práci.
Děkuji všem zúčastněným za shovívavost při mých drobných chybách v klavírním doprovodu, které je neznejistěly (mimochodem, i tak se pozná dobrý zpěvák) a příjemné dopoledne, které bylo zakončeno takovým úspěchem. Na našich dětech je vidět obyčejná radost z hudby a to je i pro mě ta největší odměna. Přeju všem, aby jim to do budoucna stále tak krásně zpívalo a možná zase za rok…13.2.2018

Úspěch ve výtvarné soutěži
V pátek 9. 2. 2018 se několik chlapců a dívek ze čtvrté a páté třídy vydalo do rychnovského gymnázia.

Byli pozváni na slavnostní předání cen vítězům 2. ročníku výtvarné soutěže pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Někteří uspěli ve tvorbě na téma ,,Co bych si přál/la, aby v naší obci/v našem městě bylo vybudováno nebo vylepšeno, aby se nám lépe žilo, sportovalo, nakupovalo,… jiní se věnovali tématu ,,Kreslená pohádka z naší vesnice/z našeho města (nově vymyšlená a napsaná pohádka, nebo již existující pohádka, pověst,…

V kategorii 9 – 10 let získaly 1. místo Jasmína Kohoutová a Nela Štěpánová s kresleným seriálem o černíkovické bílé paní, druhé místo patří Dorotce Rykrové za návrh pohádkového dětského hřiště.

V kategorii 11-12 let se na 2. místě umístili Ondřej Školník, Jiří Hovorka a Tomáš Rufr s návrhem moderní školy. Gratulujeme!

8.2.2018

Školní akce: BAREVNÝ TÝDEN
Od 12. února probíhá školní akce "Barevný týden". Přijďte do školy v těchto barvách:

12.2. - pondělí - červená
13.2. - úterý - žlutá
14.2. - středa - modrá
15.2. - čtvrtek - černá
16.2. - pátek - duhová

2.2.2018

Přednáška Dr. Lidmily Pekařové

1.2.2018

Divadelní představení "Příhody lišky Bystroušky"

18.1.2018

Teplákový den
Teplákový den 16. 1. 2018 - všichni ve škole v teplákách.

17.1.2018

Divadlo Drak 12. 1. 2018 v Hradci Králové
Z inscenace A do třetice všeho…jsme se dozvěděli, že bez práce nejsou koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, nebo že krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Moudrost a půvab klasických pohádek se tu navíc spojila s magií loutkového divadla, romantikou starých hracích skříní a nenahraditelnou energií živé hudby.

Inscenace A do třetice všeho…je určena nejmenším divákům a vychází z klasických pohádek: O třech přadlenách, Otesánek a Obušku, hýbej se!, jak je zaznamenal K. J. Erben, B. Němcová a další. Inspiruje se slavnou tradicí lidového loutkového a jarmarečního divadla či fenoménem kramářské písně a hledá pro ně nové, současné výrazové prostředky.

Přednáška pana Vrby 21. 12. 2017 – škola v Sýrii
Pan Vrba jezdí do Sýrie i jiných zemí pracovně. V Sýrii navštívil základní školu a zajímavé poznatky i s fotografiemi nám v prosinci předal.
Sýrie leží na části území bývalé Mezopotámie = země mezi řekami Eufrat a Tigris. Ve škole děti mají daleko chudší vybavení než u nás. Učí se od neděle do čtvrtka, 6 hodin denně a mají dvě patnáctiminutové přestávky. Píší odzadu dopředu.
Základní školu tvoří 1. – 5. ročník, střední škola trvá 3 roky a pak následuje univerzita.
Na základní škole mají tyto hlavní předměty: vědu, kulturu, Anglický jazyk, francouzštinu, matematiku, arabštinu a vedlejší předměty: malování, tělocvik a hudební výchovu.
Od pana Vrby jsme slyšeli i dojemné vypravování o kamarádství a ochutnali jsme arabské cukroví. Děkujeme!

18.12.2017

Vánoční andělský koncert 15.12.2017
Vánoční koncert jsme věnovali nejen všem hodným lidem, ale i naší kolegyni Janě Šabatové, která už, bohužel, není mezi námi.

Anděl rozezněl zvonek a koncert zahájil. Účastníci během 40 minut slyšeli skladby na flétny, básničky a písničky od staročeských koled, přes dvě anglické až po méně známé, modernější vánoční písně.

Cituji text SMS jedné paní učitelky, která koncert nacvičovala:

Já mám takovou radost! Děti byly úžasné a vše probíhalo v takovém klidu a radosti. Krásný zážitek!

Peněžní dar od ŠKODA AUTO
Tento týden jsme ukončili nákup věcí za peněžní prostředky od společnosti ŠKODA AUTO.

Jedná se o 25 000 Kč na projekt : „Talentmánie – ukaž, co umíš!. Peníze byly použity na nákup odměn pro děti, výtvarných potřeb a občerstvení / autor projektu je Iva Dernerová/.

Druhý projekt vypracovala Jana Šabatová, jmenuje se „Do školy na kole“. Za 40 000 Kč byl zaplacen přístřešek na kola, dopravní značky, dopravní prvky na hřiště, reflexní prvky a příslušenství.

Děkujeme za peněžní dar!

15.12.2017

Prosincový zpravodaj 2017
Prosincové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

Hraný příběh o původu Vánoc
Hraný příběh o původu Vánoc v přetvořených a kulisami vybavených interiérech zámku Potštejn děti viděly 11. 12. 2017. Nejprve navštívily Tomášovu staročeskou chaloupku, kde se od jeho maminky dozvěděly, jaké tradice se dodržovaly za dob našich babiček a prababiček. Tomášek se též vyptával na původ Vánoc a na narození Ježíška. Potom jsme se všichni vydali spolu s andělem Arielem na dalekou cestu do Betléma. Potkali jsme pasáčka, tři vznešené krále a nakonec jsme vstoupili do Betléma, kde jsme spatřili Svatou rodinu.

Po cestě jsme pořádně prochladli, a proto nám velkou radost udělal čaj a datlový perníček, který jsme dostali v zámecké cukrárně.

Zahřátí jsme se potěšili výstavou betlémů a hracích a pohyblivých strojků s vánoční tématikou, kterou zapůjčil ze své sbírky pan Jindřich Frohde.

Vánoční dárek mohly děti zakoupit v obchůdku s perníčky, svíčkami, šperky, andílky a Betlémky. Opět jsme se přesvědčili, že nakupování dárků je oblíbenou aktivitou dětí.

7.12.2017

"Vánoční andělský koncert"
Učitelé a děti ze ZŠ Černíkovice zvou všechny hodné lidi na "Vánoční andělský koncert" do kostela v Černíkovicích. Konání akce najdete na plakátu. Těšíme se na Vás!

Mikuláš ve škole
Dne 5.12.2017 se 5. třída převlékla za čerty, anděly a Mikuláše a vyrazili jsme do tříd. Ale i třídy byly plné malých čertíků, andílků i jednoho Mikuláše bylo vidět. Dokonce i paní učitelky se nám proměnily v čerty a anděly. Některé děti byly statečné a jiné byly vylekané. Čert četl z knihy hříchů a také se chválilo. Pak nám děti zazpívaly mikulášskou písničku, my jsme jim poděkovali a rozdali nadílku – perník a mandarinku. Pak šli čerti s Mikulášem a andělem ještě do školky pozdravit nejmenší kamarády. Všichni to zvládli a už se těší na další rok.

Napsal Jiří Hovorka, Nela Štěpánová a Jasmína Kohoutová – žáci 5. ročníku

Dopoledne s hasiči
Dne 22.11.2017 k nám do školy přijeli hasiči z Rychnova nad Kněžnou. Do každé třídy přišli dva hasiči, ti naši se jmenovali Michal a Tomáš.

Přinesli nám ukázat bundu, boty s kalhotami a masku s kyslíkem. Říkali, že když mají na sobě věci k hašení, tak mají navíc 20kg.Ukazovali nám, co máme dělat, když bude hořet. Máme si dát tričko nebo svetr přes pusu a nos a máme se dotknout dveří hřbetem ruky, jinak bychom se mohli popálit. Když jsou dveře horké, tak k nim dáme deku nebo nějaké oblečení, aby nešel do pokoje kouř, potom pootevřeme okno, do kterého dáme deku. Když jsou dveře studené, tak si ještě sáhneme na kliku, abychom jsme se ujistili, že za dveřmi není oheň. Potom můžeme probudit rodiče. Ještě nám ukázali, co máme dělat, když nám chytne oblečení. Máme si zakrýt obličej, zastavit se, lehnout si a válet sudy.Říkali nám, kdybychom viděli třeba hořet popelnici, co bychom měli dělat. Měli bychom jít dál od popelnice a zavolat hasiče nebo tísňovou linku. Měli bychom říci, kde jsme, co se stalo a jak se jmenujeme.

Když jsme něco těžkého uhodli nebo předvedli, dostali jsme odměnu – pexeso, omalovánku nebo samolepku. Potom jsme šli ven podívat se na hasičská auta. Auta byla dvě, jedno velké a jedno malé. Velké auto vyrobila firma Tatra. Auto vážilo 20 tun a hasiči s ním hasí oheň. Stálo 9 milionů korun. Má velice moderní výbavu a vozí 900 litrů vody a 540 litrů pěny. Přednáška hasičů a jejich auta se mi moc líbila.Na rozloučenou nám hasiči dali samolepku a zahoukali nám.

Hodně se nám to líbilo.Z toho malého kurzu jsme si odnesli spoustu důležitých věcí.Jejich číslo je 150.

(Ondřej Školník, Marek Roll, Matyáš Marek, Aleš Hovorka, Zuzana Hoffmanová, Nela Štěpánová, Jiří Hovorka)

Kdopak to přichází? - Videotelefon
Už se nemusíme vyklánět z okna a pátrat, kdo stojí za vchodovými dveřmi. Den před Mikulášem nám u přístupových dveří školy přibyla kamera.
Každý přicházející si může zazvonit na ŠD a obě třídy v 1. patře a my ho můžeme pomocí videotelefonu pustit dovnitř. V prvních dnech slouží zařízení především k pobavení našich školáků. Někteří při příchodu dělají do kamery opičky na své spolužáky, kteří je ráno sledují na obrazovce ve školní družině.

Videotelefon byl pořízen z dotačního programu „ Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ s peněžní podporou 39 999,- Kč.

10.11.2017

Do lesa s lesníkem
10. 10. 2017 se vydala 3. a 4. třída v rámci projektu „Do lesa s lesníkem“ do blízkého lesa. Den nezačínal moc příjemně. Od rána pršelo a navíc pan řidič autobusu na nás zapomněl. Už jsme se chtěli vydat do nedaleké hájovny u Byzhradce pěšky. Autobus po půl hodině čekání přijel a dovezl nás před hájovnu. Po slavnostní fanfáře jsme se vydali spolu s dalšími 5 skupinami žáků z jiných škol na 6 stanovišť. Poznávali jsme kůže zvířat, paroží, v lesní školce jsme sázeli stromečky, shlédli jsme těžbu dřeva a přepravu klád pomocí koně. Poznávali jsme různé škůdce lesa, šištice a větve stromů, výrobky ze dřeva poslepu.
Na všech stanovištích jsme se ctí obstáli a za snahu jsme dostali velký borůvkový koláč.

5.11.2017

Návštěva z Eurocentra
25. 10. 2017 nás navštívil regionální koordinátor z Eurocentra Hradec Králové. Připravil si přednášku na téma:

DEN EVROPY
–na 10stanovištích žáci rozdělení do týmů soutěžili vrůzných disciplínách spojených stématy EU- např. přiřazovali pohádkové bytosti dle země původu, určovali národní jídla,jazyky, skládali velké puzzle smapou Evropy.

8. 12. 2017 proběhne další přednáška na téma:

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
–přednáška bude zaměřena na jazykovou rozmanitost vEvropě, kolik jevEvropě zemí a kolik jazyků, kde se mluví více jazyky, jaký je rozdíl mezi jazykem a nářečím,poznávání vybraných evropských jazyků, co jsou to jazykové rodiny či proč je důležité se učit cizímjazykům. To vše u příležitosti Evropského dne jazyků / 26. září/.

Přednášky jsou poskytovány zdarma.

15.10.2017

Říjnový zpravodaj 2017
Říjnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

6.10.2017

Přehled kroužků pro školní rok 2017/2018

● Přehled kroužků pro školní rok 2017/2018 naleznete ..zde..

22.9.2017

Dotace na projekt s názvem „Snadná cesta“
Naše ZŠ a MŠ se od 1. 9. 2017 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a získala dotaci na projekt s názvem „Snadná cesta“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006873“ v hodnotě 526 104,00 Kč.

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 budou realizovány tyto aktivity:

1. Školní asistent – personální podpora MŠ
2. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)
4. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
5. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
6. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
7. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

9.9.2017

Slavnostní přivítání prvňáčků ve školním roce 2017/2018


29.8.2017

Zahájení školního roku 2017/2018
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se koná v pondělí 4. září 2017 v 8,00 hodin v I. třídě základní školy.

Důležité informace pro začátek školního roku 2017/2018

● Organizace školního roku 2017/2018 ke stažení..zde..

● Rozvrh pro školní rok 2017/2018..zde..

● Seznam žáků ZŠ Černíkovice pro školní rok 2017/2018..zde..1.7.2017

Červnový zpravodaj 2017
Červnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

27.6.2017

Školní výlet 2017 – Litomyšl a Svitavy

Letos jsme spojili poučné se zábavou. Vydali jsme se do rodného bytu Bedřicha Smetany. V květnu jsme si ve škole vyslechli přednášku o životě tohoto významného hudebního skladatele a byli jsme zvědaví, kde se narodil. V Litomyšli jsme se dozvěděli mnoho informací o jeho životě, viděli jsme jeho postel, psací stůl, brko, kterým napsal všechny krásné skladby. Tyto informace určitě využijeme při hudební výchově.

Potom jsme navštívili místní muzeum. Čekala nás výstava „Imaginárium“ oživující výtvarné objekty, loutky a divadelní dekorace. Po výborné zmrzlině jsme namířili do blízkých Svitav na dětské hřiště.Tolik zajímavých prolézaček, houpaček a dalších atrakcí jsme snad ještě neviděli. Určitě se tam ještě někdy vypravíme.

27.6.2017

Odpolední vystoupení pro rodiče 2. 6. 2017

Den dětí jsme letos oslavili v pátek 2. 6. Už dopoledne si mohly děti ze školky vyzkoušet skákací hrad, který nám opět zapůjčila rodina Šustkova. Po obědě začalo velké chystání – stoly, lavice, zvuková aparatura… Program zahájila Hedvika Myhill písničkami a scénkami, které nacvičila s dětmi při anglickém kroužku. Potom děvčata zatančila pod vedením Terky Rykrové.
Nesměli chybět ani recitátoři, kteří školu reprezentovali v Hradci Králové /pod vedením paní Hovorkové/. Ani paní učitelky nezahálely. Nacvičily s dětmi písničky, skladbičky hrané na flétny, kytary i celý miniorchestr byl slyšet. Žáci 4. a 5. ročníku všechny rozesmály divadelním vystoupením. Po skončení programu rodiče čekala malá Talentmánie, občerstvení a děti do večera dováděly na skákacím hradě. Den se nám všem líbil.22.5.2017

1.místo v Akci: Ukliďme svět, ukliďme Česko

Vážení přátelé,

moc Vám děkujeme za krásnou práci při přípravě, realizaci a dotažení školního dobrovolnického úklidu do konce. Po vyhodnocení školní soutěže akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, máme opět širší úsměv ve tváři, protože spojenectví se schopnými pedagogy a jejich nebojácný přístup k zážitkové formě výuky se vyplácí. Největší radost máme z výstupů - Vašich plakátů, na kterých je jasně patrné, že úklid byl doplněním širšího kontextu informací, které tak žáci snáze poskládaly do sebe.
Chceme Vám poděkovat a pogratulovat Vám i žákům k prvnímu místu ve Vašem kraji!

Výhra - exkurze pro kolektiv až 30 žáků s doprovodem. Exkurze bude více méně programová, děti se tedy nudit nebudou a snad si i odnesou další nevšední zážitek a vědomosti kolem přírody a životního prostředí.Podle lokace se bude jednat o záchranné stanice pro volně žijící živočichy, ekovýchovné programy či exkurze na významné přírodní lokality.
Podrobné informace o výhercích soutěže najdete na: http://www.uklidmecesko.cz/skoly/

Královéhradecký kraj:
1. ZŠ a MŠ Černíkovice
2. SPŠ, SOŠ A SOU Hradec Králové
3. VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

22.5.2017

Odpoledne se zájmovými kroužky13.5.2017

Úspěch ve výtvarné soutěži – PALETA 2017
Žáci černíkovické školy a školky byli letos velmi úspěšní v soutěži Paleta 2017 na téma „ Stroje, strojky, stroječky“. Porota Palety rozhodla 28. dubna takto: v kategorii školních družin se umístil na 1. místě Ondřej Školník (Mechanismusv hodinkách), na 2. místě David Šabata (Stavební stroje), čestné uznání získal Martin Dušek (Jeřáb). Vernisáž spolu s předáním cen proběhla ve čtvrtek 4. května v ZŠ Voděrady od 10 hodin.

MŠ - druhé místo získal Patrik Čihák s obrázkem „Nakládka dřeva“ a třetí místo získala Agáta Šustková s obrázkem „Hodiny s kukačkou“.

Oceněným dětem blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy a školky.

13.5.2017

Výsledky z turnaje McDonald´s Cup 4.5.2017 v Dobrušce27.4.2017

Návštěva hasičů a koncert
HASIČI RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - ÚTERÝ 2.5.
ODJEZD OD MŠ V 8.00 HODIN - SVAČINA BUDE ZAJIŠTĚNA Z MŠ

ZUŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - STŘEDA 3.5.
ODJEZD 8.45 hod. LINKOVÝM AUTOBUSEM
DO ZUŠ JEDOU POUZE DĚTI Z 2.TŘÍDY
DEJTE DĚTEM VHODNÉ OBLEČENÍ KLUCI - RIFLE, KOŠILE,
HOLKY - SUKNĚ NEBO ŠATY

19.4.2017

Ukliďme svět, ukliďme Česko
celorepubliková úklidová akce 18.4.2017

31.3.2017

Dubnový zpravodaj 2017
Dubnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

23.3.2017

DŮLEŽITÉ - Zápis do MŠ
Zveme srdečně zájemce k ZÁPISU DĚTÍ do Mateřské školy v Černíkovicích, který se koná ve čtvrtek 4. května 2017 od 14,30 do 17,00 hod. v budově MŠ. Tiskopisy k vyplnění si můžete vyzvednout v MŠ nebo v ZŠ.

KARNEVAL 2017
V neděli 5. 3. 2017 byl Černíkovický „kulturák“ plný veselých včeliček, princezen, batmanů, potápěčů, kovbojů a jiných originálních karnevalových masek. I když byla účast trochu nižší než vloni, užili jsme si zábavy naplno.
Už půl hodiny před zahájením karnevalu byly skoro zaplněné stoly v sále a lidé nedočkavě skupovali lístky bohaté tomboly. Karneval zahájili žáci 1., 2. a 3. ročníku svým tancováním s obrovským padákem. Potom se už volně tancovalo a skotačilo.
Největším lákadlem byly opět bublinky. :) Děti se mohly zúčastnit různých soutěží a získat malou sladkou nebo věcnou odměnu.
Příští rok se budeme těšit opět na shledání a doufáme, že masek a tance bude víc a víc.
Rádi bychom tímto poděkovali všem organizátorům této akce, zaměstnancům ZŠ a MŠ Černíkovice, panu Štěpánkovi za poskytnutí prostor a hlavně SDH v Černíkovicích za velkou pomoc.

28.2.2017

Soptíkovo lyžování

Poslední den jarních prázdnin jsme ukončili Soptíkovo lyžování ve Skiareálu v Orlických horách. Myslíme si, že cíl kurzu byl splněn na výbornou. Děti se naučily lyžovat, pobyt na horách je těšil a odvážely si příjemné zážitky a chuť do dalších návštěv hor. Výcviku se zúčastnilo 12 dětí ze ZŠ a 2 děti z MŠ. Moc chválíme paní Mgr. Kláru Feuermannovou za skvělou organizaci a vstřícné chování. Děkujeme!

28.2.2017

Autor Večerníčku - Cyril Podolský
15. 2. jsme vyslechli přednášku o animovaném filmu a filmových žánrech Cyrila Podolského, autora seriálu večerníčků Krysáci , hudebních klipů pánů Hapky a Horáčka, i jiných animovaných filmů (animátor seriálů Pat a Mat, nebo Bob a Bobek).

Animovaný film byl zaměřený především na tvorbu večerníčků (tento fenomén přitom v loňském roce oslavil 50. výročí), skládal se z výkladu a vyprávěnío prin-cipech animovaného filmu (se zaměřením na loutkovou animaci), doplněném projekcí filmových ukázek a předvedením reálných filmových loutek a rekvizit.

Filmové žánry vypráví o stavbě filmového příběhu, způsobech vyjadřování, dělení jednotlivých žánrů, atd. včetně filmových ukázek.

Cyril Podolský je filmovým animátorem, scénáristou a režisérem. Zároveň je autorem dětských knížek a písňovým textařem. Původní profesí měl být učitelem. Několik let přednášel studentům na vysoké škole (i v zahraničí).17.2.2017

Prvňáčkovník
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků si můžete přečíst
..zde.., a odkaz bude natrvalo umístěn i na pravou stranu stránek k ostatním důležitým podkladům

Zápis dětí do základní školy
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Černíkovicích se koná ve čtvrtek 6. 4. 2017 v I. třídě ZŠ od 15,00 hodin.
Informace dostanete v MŠ /tiskopisy/ nebo v ZŠ.

Soutěž "MOJE MĚSTO/MOJE VESNICE"
Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou vyhlásilo 1. ročník soutěže na téma: MOJE MĚSTO/MOJE VESNICE. Den před uzávěrkou jsme se s dětmi na výtvarném kroužku dohodly, že to zkusíme a během pár hodin byla díla na světě. Vzhledem k tomu, že děti malovaly svůj dům, práce jim šla hezky od ruky. Asi se nám ve stresu pracuje lépe a nápady létají vzduchem, protože obrázky Ondry Školníka a Dorotky Rykrové skončily na prvním místě a děti dostaly plno hodnotných výtvarných odměn. Je znát, že když se maluje s láskou, z díla je to vidět.16.2.2017

Pěvecká soutěž "Karlovarský skřivánek" v Opočně
7. února byl pro nás ve znamení zpěvu. Jako již tradičně se vybrané žákyně naší školy zúčastnily oblastního kola dětské pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v sólovém zpěvu. Do Kodymova domu v Opočně se sjelo 34 dětí z 11 škol. V kategorii A1 pro nejmladší žáky, kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo hlasové výchovy, reprezentovaly naši školu Laura Šustková a Sára Součková. I přesto, že letos byla příprava na soutěž velmi krátká a nedostatky jsme si uvědomovaly všechny, nakonec obě děvčata podala výborný výkon a Laura si odnášela 1. místo bez postupu do Karlových Varů . Jsem hrdá na to, že tak malá škola je v Opočně vždy velkým konkurentem . Přeji děvčatům, aby jim láska ke zpěvu a hudbě vydržela a aby každou situaci v životě zvládly s takovým přehledem jako při této soutěži.22.12.2016

Vánoční koncert v kostele Povýšení svatého Kříže v Černíkovicích
Ten, kdo si chtěl alespoň na chvíli odpočinout od předvánočního shonu v přeplněných nákupních centrech či od pečení dalších a dalších druhů domácího cukroví, mohl si připomenout pravou vánoční atmosféru na koncertě uspořádaném černíkovickou základní školou v místním kostele. A protože i pravé vánoční počasí přineslo první sněhovou nadílku, bylo toto zastavení nejlepší možnou oslavou 4. adventní neděle a přípravou na vánoční svátky v duchu českých zvyků a tradic.

Díky nadšení našich dětí a jejich rodičů i vyučujících jsme se všichni přenesli do minulých časů. Při nacvičeném pásmu písniček, recitaci a společně zazpívaných koled jsme si připomněli, že právě Vánoce mají být především časem, kdy se rodiny zastaví, sejdou se se svými blízkými a navzájem se obdarují nejen hmotnými dárky, ale dokážou přinést radost tomu druhému i vlastním přičiněním.

A tak příjemně strávený čas v krásném prostředí našeho barokního kostela byl nám všem důkazem, že právě děti nás dokáží nejlépe potěšit svojí bezprostředností a rozzářenými úsměvy, které jim i nám přinesl společně strávený podvečer.

10.12.2016

Vánoční koncert
Sdrečně Vás zveme na vánoční koncert do kostela Povýšení sv. Kříže v Černíkovicích. Koncert se koná v neděli 18.12.2016 v 16 hodin. Více v letáku.

Prosincový zpravodaj 2016
Prosincové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

2.12.2016

Se šnečkem do Mladé Boleslavi

Příběh autíčka:
Ahoj, jmenuji se Ulitka. Ráda jezdím po poli, hlavně, když je hrbolaté. Na boku mám raketu, která mě zrychluje. Mám ráda západ slunce. Jsem šnečí auto. Mám pěkné závěsy. Vyrobili mě Míša, Jasmína a Nela.

Tímto obrázkem a vyprávěním se naše 3 děvčata Nelča Štěpánová, Míša Čeplová a Jasmínka Kohoutová dostaly do finále výtvarné soutěže „ Mladí designéři 2016“ na téma „Chytré autíčko budoucnosti.“ Soutěž pořádala Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi .
Slavnostního vyhlášení jsme se zúčastnili v úterý 29.11.2016 v Mladé Boleslavi. Celkem na vyhlášení bylo pozváno kolem 120 dětí z 10 škol a to z celé naší republiky.
I když jsme nevyhráli a nezískali jsme pro školu finanční odměnu, byl to pro nás velký úspěch. Pořadatelé pro nás připravili velmi zajímavý program, který začal prezentací modelu auta, prohlídkou muzea Škoda Auto a pokračoval designerským Workshopem, kde si děvčata ověřila své výtvarné a modelářské dovednosti. Pro děvčata i pro mě to byl velký zážitek – Nelče se nejvíce líbila prohlídka muzea, Míše bronzové miniatury a Jasmínce nové auto Kodiaq . Velmi děkujeme pořadateli za příjemně prožitý den se spoustou zajímavých a nových poznatků a za milé dárečky.

23.11.2016

Projektový den "Potravina a řemeslo"
23. 11. 2016 se v naší škole uskutečnil projektový den "Potravina a řemeslo"

Více inforamcí na www.potravinaaremeslo.cz17.11.2016

PROJEKT "Výuka s lesníkem v lese 13. 10. 2016"
Projekt nadace Dřevo pro život seznamuje interaktivním způsobem děti i učitele základních škol s hospodařením lesníků v českých lesích. Děti si mohly vyzkoušet, co vyžaduje celoroční péče lesníků o les a formovat tím svůj vztah k lesu i k lidem, kteří se o něj starají. Podrobné informace i fotogalerii najdete na stránkách nadace nebo přímo pod názvem Do lesa s lesníkem.

Děti z naší školy byly nadací pozvány do lesa přímo v Černíkovicích – k hájovně a bažantnici u cesty na Byzhradec. Organizační zajištění dopoledne a přístup lesníků k dětem byly dokonalé. Děti byly nadšené a plné dojmů, takže se chtěly podělit o své zážitky.

Na 13.10. 2016 pozvali naši čtvrtou a pátou třídu do lesa s lesníkem. Někteří lesníci přijeli až z Hradce Králové. Na stanovišti číslo šest nám ukazovali dva pánové lesníci, jak měří výšku stromů. Na čísle jedna nám ukazovali, jak správně sázet stromy. Stanoviště číslo dva se mi moc líbilo, protože tam řezali strom a nechali nám plát stromu s letokruhy. Další stanoviště číslo tři byly ukázky, jak se poznají parohy jelena, srnce a rohy muflona. Představte si, že mladý jelen je těžší než starý srnec. Na dalším stanovišti jsme si osahali dřevěné výrobky se zavřenýma očima a pak jsme je poznávali. Potom jsme luštili tajenku a stavěli věž z dřevěných kostek. Na posledním stanovišti jsme poznávali větvičky stromů. Pak nás odvezl autobus zpět do školy.

Byli jsme moc překvapení, protože jsme vyhráli lesní pexeso, CD, pravítko a úhloměr. Moc a moc se mi to líbilo a chci poděkovat, že to pro nás lesníci udělali.
JASMÍNA KOHOUTOVÁ /4.r./

Moc se mi to líbilo. Naučila jsem se, že lesník má s lesem hodně práce a než se vypěstuje les, uplyne hodně let. Nejvíce se mi líbilo vrtání do stromu na stanovišti číslo 6. Do stromu se vrtá proto, aby se daly přesně zjistit letokruhy. Také jsme se naučili měřit výšku stromu výškoměrem.
KAROLÍNA FIALOVÁ /5. r./

Nejvíce mně bavilo vrtání do stromu, sázení stromů a jak přivolat jelena. Dozvěděla jsem se, jak poznáme, kolik je stromu let.
NELA ŠTĚPÁNOVÁ /4. r./

Na stanovišti 5 jsme poznávali listy stromů. Poté jsme si zkusili řezání historickou pilkou – takzvanou ploutví. Potom jsme hráli hru s panem lesníkem na stromy a lesníka,při které nám vysvětlil, jak se vychovává les. Toto stanoviště se mi moc líbilo.
JIRKA HOVORKA /4. r./

Na stanovišti č.2 jsme sedívali na těžaře, jak řezal velkou kládu a pak ji posunul takovou lopatkou. Na opasku měl přidělaný metr.Mohli jsme si obtěžkat motorovou pilu.Taky tam měli přilbu se sluchátky a mohli jsme si ji vyzkoušet.
TOMÁŠ RUFR /4. r./

Fotografie a video naleznete pod odkazem:
www.drevoprozivot.cz/novinky/do-lesa-s-lesnikem/lesnici-vyrazili-za-detmi-k-rychnovu-nad-kneznou

1.11.2016

Návštěva z Francie
V úterý 25. 10. 2016 navštívily naši školu holčičky Asyia a Fayrouz z Etampes ve Francii. Přijely se podívat do české školy,protože ve Francii byly právě dvoutýdenní podzimní prázdniny. Mají českou maminku a umí mluvit česky. Povídalo se o české a francouzské škole, zpívalo se česky i francouzsky, hráli jsme hry. Holčičkám se u nás moc líbilo a my se těšíme, až se zase uvidíme příště.

Halloween dýně 25.10.2016
Po návštěvě děvčat z Francie nás čekala další – dlabání strašidelných dýní. Děti si na pomoc pozvaly svoje rodiče. Přišlo jich opravdu hodně. Strávili jsme společně hezké odpoledne a vytvořili jsme velký počet „dýňových strašidel“, které jsme vystavili venku před školou. I po prázdninách jsme je každé ráno rozsvítili a odháněli tak zlé duchy.
Něco o historii:
Halloween rozsvěcí sychravý podzim 31. října. Tento svátek se zajímavou historií, přinesli do Ameriky Irové. Již ve své vlasti vyřezávali do vydlabané řepy nebo brambory strašidelné obličeje, které kladli na okenní římsy, aby od domu během noci Všech svatých odehnali duchy zemřelých. Proto se i převlékali do strašidelných kostýmů a dávali za domovní dveře sladkosti. V Americe pak místo chybějící řepy začali využívat dýně. K rozsvíceným vyřezávaným dýním se váže stará irská pověst o opilci a šprýmaři Jackovi, kterého nechtějí ani v nebi, ani v pekle, a bloudí světem s dýní s uhlíkem uvnitř.
Původně uvnitř dýní opravdu zářily kousky řezavého uhlí (což mohlo vypadat díky temnějšímu tónu a červenější záři ještě o něco strašidelněji), teprve později svíčky.

Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“
Naše škola se v měsíci říjnu 2016 zúčastnila projektu Záložka do knihy spojuje školy , jehož letošním tématem je Čtu, čteš, čteme .
Vyhlásila ho Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016.
Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvořili v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvárnili letošní projektové téma, a vyměnili si je s partnerskou slovenskou školou.
Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny partnerské dvojice dle druhu a typu školy a počtu přihlášených žáků. Naší partnerskou školou se stala Základná škola Tuchyňa. Je to málotřídní škola s 27 žáky. Záložky jsme si úspěšně vyměnili a věříme, že kontakt mezi školami bude pokračovat i nadále.

11.10.2016

Říjnový zpravodaj 2016
Říjnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

Přehled kroužků pro školní rok 2016/2017
Aktuální přehled kroužků pro školní rok 2016/2017 naleznete zde

27.9.2016

Foto 1.třídy základní školy
Ať je škola pro vás místem, kde najdete hodně radosti a kamarádů.

Přeje třídní učitelka Iva Dernerová

27.9.2016

Bezpečně na silnici - 1.ročník
Celý program byl koncipován jako dopravně-bezpečnostní „víceboj“. Za tímto účelem byla zbudována tematická výuková stanoviště a ukázky techniky a vybavení složek IZS, na kterých žáci 1. tříd rotovali. Každá třída v doprovodu své třídní učitelky musela povinně absolvovat nejméně 4 stanoviště, na kterých sbírali razítka. Výuka trvala 60 minut.

Jednotlivá stanoviště byla orientována na děti jako účastníky silničního provozu v roli chodce či cyklisty. Stanoviště byla nazvána: 1/ viditelnost, reflexní materiály, 2/ chodec, 3/ cyklista, 4/ první pomoc a zdravověda, 5/ bezpečné poutání ve vozidle. Na 6. stanovišti byl prostor pro složky IZS, na 7. stanovišti se prezentoval BESIP.

Součástí akce byla bike trial show trojnásobného mistra světa Martina Šimůnka, který akci moderoval. V rámci akce se prezentovaly s ukázkami techniky jednotlivé složky IZS – záchranná služba, Policie ČR, městská policie, hasiči a Český červený kříž.

19.9.2016

Výroční zpráva 2015-2016
Pod odkazem níže lze nahlédnout do výroční zprávy ZŠ za školní rok 2015/2016.

Výroční zpráva 2015/201626.8.2016

Zahájení školního roku 2016/2017
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 se koná ve čtvrtek 1. září 2016 v 8,00 hodin v I. třídě základní školy.

Důležité informace pro začátek školního roku 2016/2017

● Organizace školního roku 2016/2017 ke stažení..zde..

● Rozvrh pro školní rok 2016/2017..zde..

● Seznam žáků ZŠ Černíkovice pro školní rok 2016/2017..zde..25.7.2016

Červnový zpravodaj 2016
Červnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

Vyřazení předškoláků
V pondělí 27.6.2016 jsme se rozloučili s předškoláky. Za znění fanfáry děti nastoupily před své kamarády i paní učitelky. Pro děti jsme připravili malé hádanky. Děti jsme nejmenovaly jménem, ale děti musely uhodnout, o koho jde podle popisu zájmů, co dělají ve volném čase, v čem vynikají, jaké mají kamarády a domácí mazlíčky. Bylo vidět, že se děti opravdu znají, protože na všechny hádanky dokázaly odpovědět. Na památku na školku děti dostaly knížku s věnováním. Trička, kde mají napsaná jména svých kamarádů ze školky a drobné dárky. Celý školní rok byl velice tvořivý, plný her, cvičení, zpívání, ale i přátelství a osobních pokroků. Dětem jsme poděkovali za jejich celoroční práci a popřáli jim mnoho úspěchů do dalších školních let.

Za poznáním do Potštejna.
Ve čtvrtek 23.6.2016 se celá školka vydala na výlet do Potštejna. Nejprve nás čekala cesta autobusem. Když jsme dojeli do Potštejna, tak jsme si dali svačinu a prošli se lipovou alejí. Pak už jsme se vydali na Zámek, kde nás čekala prohlídka zámku – „Ztracen v čase“. Na začátku prohlídky nás přivítal šašek „Klopejtko“, který nám ukázal hodovní síň, pracovnu hraběte, ale i ďáblovu bibli. Knihovnou nás provázel „Karel IV“ a pak už jsme si prohlédli komnaty „hraběnky“. Hraběnka dětem ukázala, jak o sebe pečuje, jaké nosí šaty. Také nás zavedla do dětského pokoje. V poslední místnosti děti poznávaly předměty ze současnosti. Po prohlídce zámku jsme se vydali do parku, kde jsme plnili úkoly (střílení z luku, rytířský souboj atd.). Plni dojmů, zážitků i únavy jsme se vrátili do školky.

U broučků na paloučku
Oslava MDD proběhla v příjemné luční atmosféře. Děti přišly do školky v překrásných kostýmech broučků, roháčů, berušek, mravenců, motýlků, včeliček a jiné „luční havěti“. Celý den začal scházením dětí ve třídě. Nejprve děti tančily na známé písničky, společně se fotily ve svých kostýmech, hrály si na mravenečky apod. Po svačině se děti vydaly na cestu broučků. Nejprve se rozdělily do skupin a pak už na ně čekaly různé soutěžní disciplíny. Zahrály si na včelky a sbíraly pyl do včelích pláství, u motýlka hledaly barevné kytičky, zajíčkovi pomáhaly sbírat mrkve, žabičce hledaly zatoulané malé žabičky atd. Všechny děti se sešly na fotbalovém hřišti a pak už se vydaly na spolčenou cestu do školky, kde v pískovišti hledaly poklad. Každá skupinka si našla svůj poklad, který si děti rozdělily mezi sebe. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a za výrobu úžasných masek.11.6.2016

Školní výlet 7.6.2016
Náš výletní den začal ve Velkých Losinách v Muzeu papíru. Po filmu o historii této papírny na výrobu ručního papíru /je v současné době jediná v republice/ jsme přímo v provozu viděli jeho výrobu. Naše cesta pokračovala na Dolní Moravu na stezku v oblacích. Lanovkou jsme vyjeli až na místo, kde stojí obrovská konstrukce vysoká 55 m. Po mírné stezce jsme se vydali nahoru. První co děti upoutalo, byl tobogán dlouhý 100 m. Samozřejmě ho vyzkoušely. Někteří i 3x. Lanovkou jsme sjeli dolů a vydali se k domovu. Výlet byl moc zajímavý a všem toto místo doporučujeme.10.6.2016

Zábavný den
Dne 2.6.2016 se konal den zábavy,
přišly děti s plnou hrstí dobré nálady.

Anglický kroužek z Mateřské školky
předvedl lidem své nové kousky,
starší děti ze Základní školy
předvedli divákům jak kolem světa jely.

Taneční kroužek tancoval hezky a
operka Budulínek dostala velké potlesky.

Když vystoupení skončili
stánky se chystat začaly.

Hra na hudební nástroje, pokusy a tance
i korbáčky se uvařily hladce.

A skákací hrad od pana Šustka
se líbil všem dětem i rodičům.
a nebyla jich hrstka!

Složila děvčata z páté třídy: Kačka Nosková, Kája Hovorková a Nikola Šabatová1.6.2016

ODPOLEDNE SE ZÁJMOVÝMI KROUŽKY
Uvidíte vystoupení dramatického,tanečního a hudebního kroužku.
Své dovednosti vám také předvedou děti z kroužku anglického jazyka.
Občerstvení zajištěno!

KDY: dne 2. 6. 2016 od 16 hodin
KDE: před budovou základní školy

6.5.2016

Vynášení MorenyDen Země
21. 4. 2016 jsme celý den věnovali Zemi a poznávání přírody. Hlavní poradkyní se stala paní učitelka Burešová, protože má vystudovanou Přírodovědnou fakultu. Nejdříve poznávala rostliny, které jsme přinesli do školy. Potom jsme se přesunuli k rybníku a zkoumali život v něm. Děti byly vyzbrojeny síťkami, lupami a dalšími potřebnými nástroji. Byl slunečný den a tak se nám u vody moc líbilo. Poznávání přírody jsme zakončili úklidem kolem školy.Hasiči v RK
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pořádal Den otevřených dveří (vrat) u rychnovských hasičů v neděli dne 1. května 2016 (pro širokou veřejnost) a v pondělí dne 2. května 2016 (pro školy). Kromě statické výstavy techniky, připravili hasiči pro všechny zájemce i několik akčních ukázek. Využili jsme nabídky a vypravili jsme do Rychnova. Mladší děti jely autobusem, starší vyzkoušely cyklostezku ze Solnice do Rychnova. Počasí nám přálo, cestu jsme přežili ve zdraví a navíc jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života hasičů. Během naší návštěvy proběhly 3 výjezdy k požárům.20.4.2016

Talentmánie
Už popáté děti předváděly svůj talent při školní Talentmánii. Výkony byly kolísavé: někdo se dobře připravil, jiný svému vystoupení nevěnoval moc pozornosti.
Podle toho dopadlo hodnocení, které bylo pro porotu velice obtížné. Vyberte si nejlepšího ze 7 dětí, kteří hrají na hudební nástroj, ze 7 kouzelníků, ze 3 dětí vyprávějící vtipy…
Nakonec porota přece jen rozhodla. Udělila tři první místa a deset diplomů bez umístění.
Mezi nejlepší patřili kuchaři z pátého ročníku /J. Beneš, T. Švec, K. Červinková/, kteří během chvilky připravili chutné gorbačiky, O. Školník s datováním vynálezů a O. Štěpánek s pokusy.
Diplom získali hudebníci hrající na flétnu, varhany, housle a buben. Ohodnotili jsme tanec a prezentaci školy na IT. Malou odměnu dostali všichni. Tak zase příští rok!
14.4.2016

Velikonoce
Před Velikonocemi děti vyráběly velikonoční dekorace, malovaly kraslice, z papíru vyráběly slepičku a velikonočního zajíčka. Děti se naučily velikonoční koledy a seznámily se s velikonočními zvyky a tradicemi. Také jsme navštívili Velikonoční výstavu pořádanou obecním úřadem v Černíkovicích.

Vynášení Moreny
S končící zimou a přicházejícím jarem je spojeno vynášení MORANY. Ne jinak tomu bylo i letos v MŠ Černíkovice. MORANU vyráběli předškoláci ze slámy a papíru. Papírovou halenku pomalovali obrázky, skládanou sukni vytvořili z barevného papíru. Na krk MORANĚ navlékli korále z vyfouknutých vajíček. Náš průvod se vydal na cestu v úterý 22.3. 2016.
Před školkou se děti chopily MORANY a už jsme vyrazili na okružní cestu vesnicí. Nejprve jsme se prošli po vesnici a zazpívali spoluobčanům. Také jsme se byli předvést v obchodě, kde jsme za naše vystoupení dostali od paní prodavačky sladkou odměnu. Pak už jsme se vydali k řece Bělé. Na lávce jsme pozorovali, jak paní učitelky MORANU zapálily a hodily do řeky. Na cestu jsme jí zamávali a tím jsme se rozloučili se zimou.

13.4.2016

Rajce.net
Mateřská škola založila album na známém portále plném fotografíí - RAJCE.net. Fotografie z mateřské školy najdete pod odkazem viz níže. Odkaz je od této chvíle navždy umístěn také pod menu v levé části stránky a také přímo na stánkách mateřské školy.

16.3.2016

POZVÁNKA K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Zveme srdečně zájemce k zápisu dětí do Mateřské školy v Černíkovicích, který se koná ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 14,30 do 17,00 hod. v budově MŠ.

Březnový zpravodaj 2015
Březnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

15.3.2016

Dětský karneval
Deštivé počasí přilákalo 6. 3. 2016 na DĚTSKÝ KARNEVAL velký počet rodičů a dětí.
Sál v Kulturním domě v Černíkovicích se zaplnil do posledního místečka různými pohádkovými bytostmi. Jako vždy byla připravena bohatá tombola /děkujeme za ceny rodičům i sponzorům/, občerstvení a soutěže.
Děti z MŠ a ZŠ zahájily karneval svým krátkým vystoupením a pak už nastal ten pravý karnevalový rej.15.2.2016

Hledá se Karlovarský skřivánek. Značka: v Opočně
Oblastní kolo pěvecké soutěže, která vytváří příležitosti pro talentované žáky, se uskutečnilo v úterý 9. února v Opočně. V Kodymově Národním domě se v 9 hodin sešlo 38 dětí z Rychnovska, Náchodska a Královéhradecka, aby předvedly svoje pěvecké nadání. Z naší školy se zúčastnila Laura Šustková z 1. ročníku a Nikola Šabatová z 5. ročníku. Laura si odnesla diplom a věcné ceny za krásné 2. místo.
V odborné porotě zasedl profesor a dirigent Jiří Skopal, pedagog a dirigent Jaromír Schejbal a členka kapel Opočenka a Strejci Jarmila Kučerová.
Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích, jednak podle věku a také podle toho, zda absolvují výuku zpěvu v základních uměleckých školách nebo jen v základní škole.
Vyhlašovateli dětské soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek jsou Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary.
Děkujeme paní učitelce Janě Hovorkové za přípravu a Kristýně Holoubkové za doprovod na klavír.

12.2.2016

Přednáška o dravcích
Víte, že ptáci mají teplotu těla 40 - 42 stupňů C, nejmenším ptáčkem je kolibřík, největším je pštros a nejrychlejším je sokol? Tohle vše a mnoho dalších zajímavostí se děti dozvěděly v pondělí 8.2.2016 při přednášce o dravcích.
Byla provedena ukázka dravců, sov a krkavcovitých ptáků spojená s letovým předvedením.
26.1.2016

Školní inspekce
Leden 2016 byl pro nás všechny náročným měsícem. 14., 15. a 18. 1. 2016 nás navštívila školní inspekce. Inspekční tým se skládal ze 4 členů. Zaměřili se na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, naplnění ŠVP a kontrolovali dodržování právních předpisů. V té době byla v pracovní neschopnosti vychovatelka ŠD a učitelka ZŠ na zkrácený úvazek.

Zápis dětí do základní školy
ve čtvrtek 21. 1. 2016 proběhl ve III. třídě zápis do 1. ročníku.
Letos se dostavilo 14 předškoláků i se svými rodiči a sourozenci. Hostem byla paní starostka a vedoucí učitelka z MŠ.
Děti jsme rozdělili do dvou skupin po 7. Nejdříve jsme se navzájem představili, potom děti pracovaly s paní učitelkou Burešovou u stolků. Obkreslovaly a vystřihovaly čtverec, skládaly obrázek medvídka a kreslily obrázek. Při této činnosti jsme se zaměřili na držení tužky a jemnou motoriku.
Postupně přicházely k paní ředitelce a plnily další úkoly. Recitovaly básničky, poznávaly barvy, geometrické tvary, počítaly……hodně úkolů bylo věnovaných prostorové představivosti /nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední/. Za úspěšné splnění všech zadaných úkolů všichni dostali odměnu a upomínkový list.
Zapsaných prvňáčků je 10, 1 zažádal o odklad a 3 ještě projdou vyšetřením v PPP.
6.1.2016

Zápis dětí do základní školy
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Černíkovicích se koná ve čtvrtek 21. 1. 2016 v I. třídě ZŠ od 15,30 do 17,00 hodin.
Informace dostanete v MŠ /tiskopisy/ nebo v ZŠ.

Poděkování z MŠ

Děkujeme Všem rodičům našich dětí za jejich přízeň a vstřícnost, za to, že s námi dokáží jednat otevřeně a pomáhat nám.
A to nejen sponzorskými dary, ale i zájmem a vstřícností.
Velice si vážíme sponzorských darů k Vánocům od Mgr. Radky Šustkové - magnetická stavebnice Magformers a dvou nákladních aut od p. Josefa Klára z firmy ZATO .
Poděkování patří též maminkám : p.T.Novotné , p. Stejskalové a p. Zemanové za vlastnoručně zhotovené dárky pro všechny děti , za vynikající cukroví od p. Urbanové a Horákové a milé dárky pro paní učitelky od p. Myhill, p. Hubálkové, p. Šírové, p. Zemanové, p. P.Hoffmanové, p. Štěpánové, p. Holoubkové, p. Vavřinkové, p. Teplé a p. Pavlové.

Přejeme mnoho štěstí do nového roku !
Kolektiv Mš Černíkovice

Pozor! Změna telefonních čísel od 1.1.2016
školní jídelna Mš : 494 384 135
1. a 2. oddělení Mš : 491 512 608
základní škola : 494 384 146
1. třída Zš : 491 512 607

8.12.2015

Adventní zpívání
Poslední měsíc v roce,prosinec, bývá nevlídný, deštivý, ale my jsme si počkali na krásnou slunečnou neděli 6. 12. 2015, kterou nám nadělil svatý Mikuláš. Sešli jsme se v parku před školou. Děti ze školy a školky si připravily několik básniček a písniček a po nich zazářil vánoční strom. K dobré pohodě přispělo i občerstvení od obecního úřadu.

Několik slov o Adventu:
Tento čas je časem adventním. Slovo Advent znamená příchod Spasitele.
Adventní období trvá 4 týdny a je spjato s tradicí Mikulášské nadílky, rozsvěcováním vánočních stromů a s vánočními trhy, ale dřív bylo spjato hlavně s půstem.
Adventní neděle se jmenují:železná, bronzová, stříbrná a zlatá.
Typickou barvou tří adventních nedělí je temně fialová barva, potom ji nahrazuje barva radosti – růžová.

Přejeme Vám hezké adventní období.

3.12.2015

Prosincový zpravodaj 2015
Prosincové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

23.11.2015

Návštěvnost
Stránky ZŠ a MŠ shlédlo již 9000 návštěvníků. Letošní školní rok je již osmým, kdy se vás snažíme informovat o dění ve škole a školce, přikládáme fotografie z akcí, besídek, výletů, apod. Velmi nás těší Váš zájem a všem Vám moc děkujeme.
Jak rostla sledovanost, si můžete prohlédnout zde

23.11.2015

Naše školní zahrádka
Zakládáme školní zahrádku, kde budeme pěstovat kytičky a bylinky, které přilákají včelky a motýli.
Dalšímu užitečnému hmyzu postavíme i HOTEL.
Budeme se starat o ptáčky a vyvěsíme jim krmítka a postavíme pro ně pítko.
Vytvoříme úkryt i pro další drobné živočichy.
Založíme si školní kompost.
Vyrobíme si i jednoduché venkovní hry a budeme tvořit další zajímavé věci.

ZAHRÁDKU BUDEME TVOŘIT V POHODĚ A BEZ STRESU!!!

ORGANIZACE

Kdo to bude mít na starosti? Hedvika Myhill
Kdy se budeme setkávat? Každou středu 13.30 – 14.30
Kdy začneme? 30.září 2015
Poznámka: Čas můžeme upravit podle potřeb školy a dětí. Na zahrádce budeme pracovat dokud nás nevyžene paní ZIMA či ošklivé počasí.
Co budeme potřebovat? 1.Oblečení, u kterého nevadí, že si ho umažeme 2. Kdo chce, tak pracovní rukavice 3. Dobrou náladu

Kdo může na zahrádku přijít? Všechny děti i paní učitelky, které mají chuť a čas se zapojit a něco tvořit.
POZNÁMKA!!! ZAHRÁDKA JE PRO DĚTI A ŠKOLU PŘÍSTUPNÁ KDYKOLI. PATŘÍ PRÁVĚ VÁM!!!!!

CO NÁS ČEKÁ TENTO PODZIM
• Vytvoříme základní plán zahrádky a určitě zasadíme i nějaké květiny a bylinky.
• Vytvoříme si nápis a strašáka, který nám bude zahrádku hlídat.
• Vyvěsíme ptačí krmítko.
• Určitě stihneme i další věci.

PRAVIDLA ZAHRÁDKY
1, Zahrádka patří všem ve škole!
2, Na zahrádce se budeme chovat opatrně a tak, aby se nikomu nic nestalo!
3, O zahrádku budeme dobře pečovat a nebudeme ji nijak ničit!
4, Můžeme trhat kytičky, ale musíme při tom myslet i na včelky, aby měly dostatek potravy!
5, Pokud má někdo nápad, rádi ho projednáme a vymyslíme jak ho popřípadě uskutečnit!13.11.2015

Den otevřených dveří pro předškoláčky
Ve čtvrtek 12. 11. 2015 se žáci 4. a 5. ročníku nerozešli hned po vyučování, ale přesunuli se do nové třídy, kde se učí našich 10 prvňáčků. Každý si sedl ke svému stanovišti a netrpělivě očekával návštěvu budoucích školáčků z mateřské školy. Přišlo jich 12. Děti doprovázeli jejich rodiče, aby se v novém prostředí nebály. Nejprve se představily, následovala prohlídka naší školy a pak plnily 10 úkolů u svých starších kamarádů. Rozloučili jsme se předáním sladké odměny a těšíme se na leden, kdy proběhne zápis do 1. tříd.6.10.2015

Přespolní běh
Dne 22.9. se žáci 4. a 5. ročníku vydali na závod Okresního kola v přespolním běhu, který uspořádala ZŠ Solnice. Obě třídy se vydali chůzí po cyklostezce od naší školy až na hřiště v Solnici. Hned po příchodu vybraní závodníci a závodnice obdrželi startovní čísla a prohlédli si trasu trati.V každé z kategorií dívek a chlapců startovalo kolem 40 závodníků a tak si naši žáci mohli porovnat síly v konkurenci svých vrstevníků ostatních základních škol.
Za naši školu startovalo družstvo dívek ve složení: Jana Vrbová, Karolína Hovorková, Kateřina Nosková a Nikola Šabatová. Chlapci běželi ve složení: Marek Roll, Adam Vavřinka, Ondřej Štěpánek a Tobiáš Švec.
Závodníkům gratulujeme k účasti a děkujeme za reprezentaci školy!

29.9.2015

Zářijový zpravodaj 2015
Zářijové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

22.9.2015

Celostátní výtvarná soutěž na téma "Můj zážitek z procházky přírodou"

Milá Aneto Chaloupková a Zuzano Hoffmanová,

dovol, abychom Ti srdečně poblahopřáli k umístění mezi pěti nejlepšími v II. a III. kategorii v 10. ročníku celostátní výtvarné soutěže na téma "Můj zážitek z procházky přírodou" pořádané Klubem přátel Řádu svatého Hubert, Řádem svatého Huberta a Hospitální nadací F. A. Sporcka.

Děti a učitelé ze ZŠ Černíkovice22.9.2015

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2014-2015..zde..

16.9.2015

„Bezpečně na silnici“

Další týden jsme se vydali na výlet do Rychnova n. Kn. Jednalo se o akci pro děti z 1. tříd pořádanou Královéhradeckým krajem a Týmem silniční bezpečnosti.
Program byl sestaven jako dopravně-bezpečnostní víceboj. Prvňáčci si také prohlédli vozidla hasičů, policie, záchranné služby. Vyzkoušeli si helmy, oblečení hasičů i policistů, prohlédli si auta zvenku i zevnitř. Samozřejmě dostali i malé dárky.
Na závěr svou bike trial show předvedl trojnásobný mistr světa Martin Šimůnek. Všichni jsme ho odměnili potleskem.10.9.2015

Jičín město pohádky

Letos jsme vyměnili Dožínky v HK za Jičín město pohádky. 10. 9. 2015 jsme se vydali i s předškoláky z mateřské školy na celodenní výlet. Počasí nám přálo a byli jsme připraveni i na nevolnosti v autobuse.
Město Jičín bylo k nepoznání. Na náměstí, na nádvoří zámku i na Rynečku byla postavena pódia, na kterých děti různého věku celý den předváděly svá divadla. Bylo možné vidět i operky, koncerty, pohádkové postavičky chodící po náměstí. V dílničkách si děti mohly vyrobit zajímavé suvenýry.
Nechyběly ani prodejní stánky, kde jsme s radostí utratilicelé svoje kapesné. Mezi vystoupeními jsme navštívili stálou výstavu věnovanou typickým postavám Jičína – Rumcajsovi, Mance a Cipískovi. Domů jsme se vrátili plni hezkých zážitků.25.8.2015

Informace pro začátek školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 ke stažení..zde..
Rozvrh pro školní rok 2015/2016 ke stažení..zde..
Seznam žáků ZŠ Černíkovice pro školní rok 2015/2016 ke stažení..zde..

6.8.2015

Zahájení školního roku 2015/2016
Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 se koná v úterý 1. září 2015 v 8,00 hodin v I. třídě základní školy.

24.6.2015

Červnový zpravodaj 2015
Červnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

5.6.2015

Výlet na kolách na Den otevřených dveří MATRIX

3.6.2015

Odpoledne se zájmovými kroužky

27.4.2015

Den Země
Děti dokáží vždy překvapit!

Dne 24. 4. 2015 jsme oslavili Den Země spojený se sběrem starého papíru a malých elektrospotřebičů. Naší planetě jsme se snažili pomoci aspoň úklidem obce. Zaslouženě jsme si pochutnali na nanuku, který nám za odměnu daroval obecní úřad. A víte, kdy se tento den začal slavit ? Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA. Dnes slaví tento svátek víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa.

PLANETU ZEMI MÁ KAŽDÝ RÁD, MÁ JI ZNÁT A MUSÍ JÍ POMÁHAT,

8.4.2015

Talentmánie
Děti dokáží vždy překvapit!

30. 3. 2015 proběhl na naší škole již pátý ročník školní „Talentmánie“. Porota složená ze 7 dospělých a 34 dětí se připravila na bodování. Letos nás děti tak překvapily, že jsme jen těžko vybraly vítěze.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1., 2. a 3. ročník tvořil I. kategorii a 4. a 5. ročník patřil do II..Nejvíce se nám líbilo bubenické vystoupení Míši Kaisera, přiřazování vlajek k evropským státům od Ondry Školníka, vytvoření tygra namalováním obličeje mladšího bratra Zuzky Hoffmanové. Vojta Brandejs nám prezentoval na interaktivní tabuli zajímavosti z Velké Británie a Jakub Šitina z 1. ročníku vypočítal příklady patřící do ročníku 2.

Mlsné jazýčky potěšily sestry Řízkovy, které ve své improvizované kuchyni připravily všem účastníkům sladké potěšení –pribináček ozdobený čokoládovou a jahodovou polevou. Ani tanečnice nezklamaly. Pavla Procházková a Lucie Čeplová nacvičily krásný disco tanec na píseň Fantastic Baby od skupiny Big Bank. Ostatní recitovali, hráli na různé nástroje, kouzlili a předváděli další zajímavá čísla. Všem se nám tato moc líbila a příští rok ji zase zopakujeme.

19.3.2015

Dětský karneval
Karneval v Černíkovi cích byl letos plný překvapení. Venku krásně svítilo sluníčko a nás čekalo taneční vystoupení školního kroužku, soutěže, bohatá tombola, občerstvení, ale hlavně taneční řádění. Děti i někteří dospělí měli nápadité masky, přijela celá rodina Večerníčků v přestrojení rodiny Zemanových a hudbu zajišťoval nový DJ.

O největší rozruch na sále se postaral zásah „policejního týmu“ sedmičlenné rodiny Šustkových. Přitlačili blikající zásahové vozidlo, které střežili nejmladší příslušníci týmu. Nejstarší členové vyřešili několik přestupků blokovými pokutami hned po příjezdu. Řádně dohlíželi na průběh celého karnevalu. Překvapilo nás, když jsme při úklidu našli zapomenutou zbraň. Upozorňujeme menší příslušníky: Hlídejte si pistole!

Zveřejňujeme sponzory věcných cen a zároveň děkujeme:

CENY DO TOMBOLY VĚNOVALI:
OBECNÍ ÚŘAD, Pan ŠTĚPÁNEK, SDH, BEAS, MYSLIVCI, ZATO, TESAŘSTVÍ pan HANUŠ, VAŠATOVI, KOVOŠROT SKŘÍTECKÝ, ZAMĚSTNANCI ZŠ a MŠ, MATRIX, OVOCNÁŘSTVÍ HLAVÁČEK, KOVPAL, GRES, paní JEDLINSKÁ, CUKRÁŘSTVÍ RENČA OPOČNO, p. KOPECKÁ – kadeřnictví, ČESKÁ SPOŘITELNA, p. FŇOUKOVÁ – obchod, PAMLSEK – Zverimex RK

RODIČE:
Fialovi, Rykrovi, Benešovi, Štěpánovi, Šabatovi, Štěpánkovi, Školníkovi, Zemanovi, Jenčekovi, Čeplovi, Hoffmanovi, Hlavsovi, Dusbabovi, Oubrechtovi, Kerhartovi, Hovorkovi, Laubovi, Procházkovi, Rázkovi, Šitinovi, Čihákovi, Markovi

5.3.2015

Pozvánka k zápisu do MŠ pro školní rok 2015/2016
Zveme srdečně zájemce k zápisu dětí do Mateřské školy v Černíkovicích, který se koná v úterý 21. dubna 2015 od 14,00 do 17,00 hod. v budově MŠ.

šetření PIRLS 2016
Naše škola souhlasila s účastí v šetření PIRLS 2016 (Progress in International ReadingLiteracy Study). Šetření PIRLS zjišťuje, jak si děti v různých zemích osvojují čtenářské dovednosti, jaké jsou trendy a jaké jsou rozdíly v národních vzdělávacích systémech. Šetření realizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a probíhá ve více než 50 zemích světa. Cílem šetření je zlepšit výuku a procesy učení čtení.
PIRLS je mezinárodní šetření a všechny země při něm pracují se stejnými dotazníky. Týká se žáků 4. ročníku. V naší škole se do šetření zapojilo 7 dětí. Testování proběhne 10. 3. 2015 a bude trvat asi 2,5 hodiny.

Baletní představení Zlatovláska
Pohádku vyjádřenou tancem nebo také známý příběh Jiříka a jeho putování za krásnou Zlatovláskou jsme viděli 27. 2. 2015 ve zpracování dětí z tanečního oboru – baletního souboru ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí a absolventů této ZUŠ pod vedením Lenky Neubauerové. Na jevišti v kulturního domě Rabštejn se střídaly skupinky mravenců, krkavců, rybek, princezen….celý děj byl ztvárněn tancem. Jiřík zvítězil a získal zlatovlasou pannu a my všichni jsme získali krásný zážitek, který nás zahřál u srdíčka.

22.2.2015

Karlovarský skřivánek 2015
V úterý 17. 2. 2015 se v Opočně konalo oblastní kolo pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek 2015“. Z naší školy se zúčastnily 3 dívky. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, podle věku a podle toho, zda navštěvují výuku zpěvu v ZUŠ nebo v ZŠ. Nikola Šabatová, žákyně 4. třídy, získala 2. místo z 24 účastníků v první kategorii. Ve druhé kategorii na 2. místě skončila Pavla Procházková, která navštěvuje ZUŠ. Obě dívky si zazpívají na koncertě vítězů v neděli 22. 2. 2015 v Opočně v Kodymově národním domě. Dívkám přejeme mnoho úspěchů v dalších letech.

26.1.2015

Zápis do 1.třídy
V letošním roce se zápis konal v úterý 20. 1. 2015. Účast byla hojná – 13 předškoláků za doprovodu rodičů a sourozenců. V našem školním království žáčky přivítaly 4 princezny a dodávaly jim odvahu.
Děti se nejprve přestavily, odpověděly na několik otázek a zarecitovaly básničku. Potom je princezny zavedly k prvnímu stanovišti, kde se kreslilo. U dalšího se vystřihoval čtverec, vázala se tkanička na botě. Nechybělo ani poznávání a vypravování pohádek z interaktivní tabule.
Děti povzbuzovala paní starostka a všechny učitelky z MŠ. Do školy pravděpodobně nastoupí od nového školního roku 10 prvňáčků, 3 zvažují odklad.
Užijte si ještě 7 měsíců bez školních úkolů!

11.1.2015

Výstava betlémů a muzeum HK

9.1.2015

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Černíkovicích se koná v úterý 20.1.2015 v I. třídě ZŠ od 15,00 do 17,00 hodin. Informace dostanete v MŠ /tiskopisy/ nebo v ZŠ.

DŮLEŽITÉ!!! - Provoz v MŠ
Od 1. 2. 2015 se provoz v MŠ prodlužuje do 16.00 hodin. Zájemcům o tuto službu se zvýší školné z 350,- Kč na 380,- Kč. Kdo máte zájem o tuto službu, podepište se na seznam zájemců, který je vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ.

9.12.2014

Balónky a besídka
Svátky vánoční jsou tou nejlepší příležitostí k dělání radosti svým blízkým, přátelům i sobě. Štědrovečerní nadílka je chvíle, kdy se rozzáří dětské oči nad zjištěním, že dopis Ježíškovi opravdu došel. Děti by měly vědět a cítit, že je krásné dárek nejen dostat, avšak ještě krásnější je něco darovat.

O Vánocích nejde jen o cenu dárku, ale o projev lásky, přízně, úcty a o snahu připravit svým blízkým pěkné překvapení.

12. 12. 2014 jsme se sešli před Kulturním domem v Černíkovicích, abychom takový dopis se svým přáním Ježíškovi napsali a poslali ho pomocí balónku do jeho domova. Na povel herce Václava Vydry se nám podařilo vypustit 135 balónků.

Naše dárkovánípokračovalo na sále vánoční besídkou. Děti ze školy a školky si připravily pro rodiče a blízké vystoupení plné básniček a písniček. Celý sál roztančily starší hity v podání školních tanečníků. Škoda, že mnoho účastníků nevydrželo a uprostřed besídky odešlo domů. Byl to dárek od všech dětí pro Vás!

Vánoce bílé, ať potěší Vám srdce,
My Vám zdraví přejeme a štěstí v novém roce!


Děti a kolektiv ze ZŠ Černíkovice

9.12.2014

Prosincový zpravodaj 2014
Prosincové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

1.12.2014

Setkání s důchodci
Na 14. 11. 2014 si naše děti ze školy i školky a dramatický kroužek připravily kulturní program na „Setkání důchodců“. Setkání bylo spojeno i s ochutnávkou jablečných výrobků a se slavnostním rozloučením s bývalým starostou Václavem Duškem.

Každá třída si pro babičky a dědečky připravila básničky, písničky a zdramatizované pohádky. Na závěr celý sál roztleskalo hudební vystoupení, kde si všichni účastníci společně zavzpomínali na starší písničky a hity minulého století.

Slova chvály nás hřála u srdíček.

27.11.2014

Podzimní tvoření

20.11.2014

Outdoorové a ekologické aktivity

22.10.2014

Zubní hygiena
V pátek 17. 10. 2014 nečekalo na děti první dvě vyučovací hodiny učení, ale 2 studentky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde studují obor Zubní lékařství a potom kouzelník.
První hodinu děti čekalo proškolení týkající se zubní hygieny, které probíhá v rámci preventivního zubního programu DentalPrevention.
Děti byly seznámeny se zuby, jejich stavbě a anatomii, s kazem a příčinách jeho vzniku. Dále byly seznámeny s technikami, metodami a pomůckami čištění zubů. Vše bylo přizpůsobeno věku žáků. Výklad doprovázela prezentace s využitím pomůcek – model zubů a kartáček k názornému nácviku čištění. Po výkladu teorie následovala praktická část, při které se prováděl vlastní nácvik a kontrola zubních kartáčků.
Tento preventivní zubní program je financován firmou Curaprox a školení bylo zdarma.

Kouzelník v MŠ
Ve školce nás od 9. hodin čekal kouzelník. Předvedl nám kouzlení s kartami, kuličkami, svítící koulí, se šátečky…Zapojil děti i paní učitelky, marně jsme dumali, jak kouzla provádí. Děti tleskaly, hlasitě kouzelníka povzbuzovaly a moc si představení užily. Nakonec si mohly opatrně pohladit vykouzleného zakrslého králíčka. Určitě si pana kouzelníka pozveme i příští rok.

17.10.2014

Zářijový zpravodaj 2014
Zářijové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

3.10.2014

ANGLIČTINA VE ŠKOLCE
Začínáme v úterý 7.10.2014 a ve čtvrtek 9.10.2014. Více informací ZDE

17.9.2014

Schůzka rodičů MŠ
V úterý 23. 9. 2014 se koná schůzka rodičů MŠ. Začátek je v 16,00 hod. v přízemí budovy. Na programu je organizace školního roku, poplatky, stravování...
Srdečně zveme!

25.8.2014

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015
Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 se koná v pondělí 1. září 2014 v 8,00 hodin v I. třídě základní školy.

25.8.2014

Podklady pro začátek školního roku 2014/2015
Rozvrh stahujte ZDE
Organizaci školního roku ZDE

10.8.2014

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Rekonstrukce v budově školky stále pokračuje. Provoz MŠ začíná od 18. 8. 2014 opět ve školní družině ZŠ od 7,00 do 15,00 h.
Obědy zajišťuje obecní úřad, svačiny si, prosím, zajistěte sami. Provoz kuchyně bude obnoven podle aktuální situace.
Budete včas informováni.

20.6.2014

Odpoledne se zájmovým kroužkem
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 odpoledne se před školou sešlo hodně rodičů a prarodičů, kteří netrpělivě čekali na svoje děti a vnuky, čím je překvapí. Každý návštěvník se nakonec dočkal. Děti nacvičily svůj program ve čtyřech kroužcích: tanečním /vedoucí G. Michaličková/, kroužek angličtiny /H. Myhill/, dramatickém /J. Hovorková/ a hudebním /K. Holoubková/.
Začalo se před školou. Děvčata zatančila tanec „Zombie“ a potom všechny pobavil cirkus v angličtině. Nechyběl ani cirkusový stan a různí artisté.
Pokračovalo se v I. třídě, kde žáci 1.,2. a 3. ročníku zazpívali za doprovodu p. uč. Enderlové písničku „Na mravenčí pasece“. Hned po nich nastoupili naši úspěšní recitátoři a přednesli prózy z recitačních soutěží. Potom se zase zpívalo. Za doprovodu Filipa Hovorky z 5. ročníku všechny potěšily děti ze 4. a 5. ročníku písničkami „Holky z naší školky „ a „Buchet je spousta“ z pohádky Kouzla králů.
Slyšeli jsme i vtipy ze školních lavic a hádali jsme, jestli vyhraje rozum nebo štěstí ve stejnojmenném divadle. Hudební kroužek na závěr zazpíval 3 písníčky, z toho jednu operetu „Červená Karkulka“. Všichni odcházeli s pocitem, že jsme prožili příjemné odpoledne a těšíme se na další setkání s našimi kroužky.

Školní výlet
Blíží se konec školního roku, který jsme si tradičně zpříjemnili školním výletem. V úterý 17. 6. 2014 jsme navštívili Český ráj a Prachovské skály. Zahájili jsme ho krátkou prohlídkou hradu Pařez a výkladem pracovnice muzea o keltských osadnících. Potom jsme putovali za skřítkem Prachovských skal jménem Pelíšek. Dozvěděli jsme se, že Pelíšek je ikona Prachovských skal a Českého ráje, zejména ochránce přírody, přátelství a lásky.
Po příjemné procházce mezi skalami jsme navštívili středověký hrad Kost. Prohlídka hradu byla poučná a zajímavá. Nechybělo ani nakupování suvenýrů pro každého člena rodiny.
Český ráj je krásný a rádi se tam zase někdy vrátíme.
Jana Šabatová

Sběr víček 2014

Divadlo "Stříbrná studánka" ve Voděradech - výlet na kole

12.6.2014

Sběr ve školním roce 2013/2014
V tomto školním roce se děti opravdu hojně zapojily do různých sběrových aktivit. A co jsme sbírali?

Sbírali jsme a stále budeme sbírat víčka pro sedmiletou Michalku z Třebechovic pod Orebem. Pro víčka si přijel osobně před 14 dny tatínek a všem Vám moc děkuje. / Holčička je postižená od narození dětskou mozkovou obrnou spojenou s centrální svalovou hypotonií./

Celoročně sbíráme pomerančovou kůru. Celkem jsme nasbírali 27 kg.

Díky projektu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ jsme do sběrny odevzdali celkem 8 velkých bagů drobných elektrospotřebičů. Navíc nově sbíráme tonery a cartridge z tiskáren. Za plnění soutěžních úkolů a sběry dostává škola body, za které jsme si letos do školní družiny mohli pořídit malý pinpongový stůl a pálky.

V dubnu byl celý týden před školou přistaven kontejner na sběr starého papíru. Celkem naše děti nasbíraly i s mateřskou školou 4 000 kg za 5000 Kč.

Také jsme se zapojili do soutěže z Tesca – „Vyhraj se svojí školou 100 000 Kč“. Velkou motivací pro nás bylo, že jsme malá škola a nasbírané kódy se přepočítávali na žáka. Osobně mohu říci, že děti doopravdy hodně zapojily vás a všechny příbuzné a známé. Díky vám se nám podařilo z asi 3000 přihlášených škol být na krásném 28 místě.
/ Pro zajímavost : Nasbírali jsme celkem 3 090 kódů - na žáka je to 85 kódů. Vítězná škola nasbírala 1 364 kódů na žáka – Kněževes, na druhém místě bylo Slemeno s počtem kódů 1 111 na žáka. /

Závěrem bych vám všem chtěla poděkovat, že pomáháte dětem nejenom při sběrech, ale pro nás důležitá je pomoc při sponzorování karnevalu formou odměn do tomboly. Ještě jednou moc děkujeme.

Jana Šabatová

Červnový zpravodaj 2014
Červnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

20.5.2014

Cyril Podolský
Dne 30. 4. 2014 do naší školy zavítal režisér a herec Cyril Podolský. Jeho jméno pro naše děti nebylo neznámé, protože ho znají jako autora Večerníčku a ve škole jsme si pouštěli jeho animovaný film Krysáci. Naše třída se proměnila v malý ateliér. Na stolcích ležely figurky z Krysáků i jiné předměty – jako třeba nakousnutý žloutkový věneček, hrníček, rakev….
Pan režisér nám popsal vznik figurek, postup při animování a ukázal nám několik záznamů z jiných filmů. Jeho vypravování bylo velice poutavé a děti vydržely hodinu a půl pozorně poslouchat. Děti si také mohly prohlédnout jeho novou knihu Čarodějná rolnička. Panu Podolskému moc děkujeme a doufáme, že se brzy zase setkáme.

Prozradím, že se mu náš kraj velmi líbí, často sem zajíždí a po besedě si prošel celý zámecký park.

1.5.2014

EXKURZE V BIOPLYNCE
Dne 25. 4. 2014 se naše škola vypravila při příležitosti Dne Země do bioplynové stanice v Černíkovicích.
Pan Smola nám řekl o krátké historii této stanice. Poté nás provedl po celém areálu a mohli jsme dokonce nahlédnout do velké kopule, kam se dává tráva, hnůj a rozemletá kukuřice.
Nestačili jsme se divit, jak to všechno pění a bublá. Také jsme si mohli nasadit sluchátka a podívat se k motorům, které všechno řídí. Nakonec jsme dostali i malé občerstvení.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Smolovi za velmi zajímavou přednášku, která se nám všem moc líbila.

F. Hovorka

4.4.2014

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015
Zveme srdečně zájemce k Z Á P I S U D Ě T Í do Mateřské školy v Černíkovicích, který se koná ve středu 14. května 2014 od 14,00 do 16,00 hod. v budově MŠ.

4.4.2014

Talentmánie 2014
Soutěž pro nové školní talenty, „Talentmánie 2014“, proběhla na naší škole poslední březnový den.
Všechny děti se na ni pečlivě připravily. V porotě zasedalo 11 dospělých spolu s dětmi ze základní školy. Soutěž sledovaly i děti z mateřské školy. Viděli jsme mnoho zajímavých vystoupení, jen technika nás trochu zklamala – měli jsme potíže s pouštěním písniček na Internetu.
Nakonec se vše vydařilo a my jsme zatleskali vítězům.

O 1. místo se podělili bratři Hovorkovi s hudebním divadlem „ O Červené Karkulce“ a Kateřina Nosková, která všechny překvapila hrou na klavír.
Na 2. místě se umístil pekař vánoček Ondřej Štěpánek a Hana Dušková, která zazpívala a zahrála „Šípkovou Růženku“.
Třetí místo získali 2 kouzelníci: Vojtěch Brandejs a Marek Roll. Líbila se nám i recitace, tanečky a další čísla. Tak zase příště.

PROJEKT: „ROK ČESKÉ HUDBY“

14. 3. 2014 se žáci seznámili s našimi nejvýznamnějšími hudebními skladateli.

Domácí příprava
1. Děti ze 4. a 5. ročníku si připravily co nejvíce informací o životech a dílech těchto skladatelů : Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Josef Suk, Bohuslav Martinů .
2. Všichni přinesli dle možností knihu o českých skladatelích.

Organizace společné hodiny HV – 1 hodina

1. 4. a 5. ročník – referáty o životech a dílech českých skladatelů
2. Otázky k danému tématu.
3. Ukázky poslechových skladeb českých skladatelů.
4. Ukázky knih, které si děti přinesly.
5. Závěrečné shrnutí.

25.3.2014

HLASUJTE PRO JIRKU BENEŠE !!!!!
Jirka Beneš postoupil mezi finalisty soutěže Voda a energie v kategorii koláží. O vítězi může rozhodnout široká veřejnost, a to hlasováním od 22.3. do 22.4. 2014 na facebookovém profilu Ministerstva zemědělství - Jen to dobré.
Hlasování: zde na Facebooku

Autor nejlépe hodnocené koláže z tohoto hlasování získá mp4 přehrávač a z hlasujících budou vylosováni 3 výherci, kteří si odnesou dárkové balíčky.

14.3.2014

Recitační úspěchy našich dětí
13. 3 2014 se v Rychnově nad Kněžnou konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna I. a II. kategorie.
Mezi 19 zástupci byly ve II. kategorii též 3 děti ze ZŠ a MŠ Černíkovice. Dařilo se jim!
Anetka Chaloupková ze 4. třídy dostala za svůj výkon Čestné uznání.
K postupu do krajského kola doporučila porota další 2 recitátory: Hanku Duškovou a Filipa Hovorku, oba z 5. třídy. I oni obdrželi Čestná uznání a pěknou knížku.
Hanka a Filip zaujali svým přirozeným přednesem a silným, radostným prožitkem, který dokázali předat všem zúčastněným.
Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Přejeme mnoho úspěchů v krajském kole, které se koná 15. dubna 2014 v Hradci Králové.

20.2.2014

Únorový zpravodaj 2014
Únorové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

Dravci
21. února zavítali do naší školy cvičení ptáci i dravci: puštík, sova pálená, výr, káně, krkavec a orel. Paní sokolnice ke každému ptákovi pověděla zajímavé informace a odpovídala na všechny dotazy dětí. Dravci byli klidní a vycvičení a děti si je mohly nechat sednout na ruku, samozřejmě v rukavici. Jen fretku nikdo do ruky nechtěl. Výrovi se u nás moc nelíbilo, a proto si odletěl do ředitelny. Dozvěděli jsme se, že práce s cvičenými ptáky je zajímavá, ale i náročná.

20.2.2014

Předtančení na hasičském plese
V sobotu 22. 2. se konal v Kulturním domě v Černíkovicích tradiční Hasičský ples. Poutavým předtančením ho obohatili žáci ZŠ. Děvčata předvedla moderní diskotékový tanec "Kočky," děti pak půvabnou hudební pohádku "O perníkové chaloupce." Její líbivá a svižná melodie roztleskala v okamžiku celý sál. Děkujeme paní vychovatelce Janě Šabatové a dětem ze školní družiny.

Dětský karneval
2. víkendový den, v neděli 23. 2., se konal též tradiční Dětský karneval. Zahájila ho Mgr. Iva Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ. I zde zopakovaly obě úspěšná předtančení děti ze ŠD. Následoval pestrý průvod karnevalových masek. Všechny dostaly odměnu. Potom se již tančilo a soutěžilo. Hudbu zajišťoval "Pohodex team." Nechyběly ani výborné zákusky a chlebíčky. Pěveckou soutěž " Talentmanii" otevírala svými soutěžními písničkami Hanka Dušková, která později odjela, aby se zúčastnila koncertu vítězů Karlovarského skřivánka v Opočně. Vyvrcholením celého odpoledne byla bohatá tombola. Děkujeme sponzorům, rodičům a všem, kteří do ní zajímavými dárky přispěli. Velké poděkování patří i řadě organizátorů: obětavému kolektivu ZŠ a MŠ, SDH, rodičům a přátelům školy.

20.2.2014

Skřivánek 2014
V úterý 18. 2. se v Opočně konalo oblastní kolo pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek 2014." Zúčastnilo se i několik zpěváčků z Černíkovic. Soutěžili ve 4 kategoriích, podle věku a podle toho, zda absolvují výuku zpěvu v ZUŠ nebo v ZŠ. Mezi 58 dětmi z Rychnovska a Královéhradecka zvítězila ve své kategorii Hana Dušková, žákyně 5. třídy ZŠ Černíkovice. Blahopřejeme k mimořádnému úspěchu, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho zdaru v celostátním kole, které se koná 24. - 26. března v Karlových Varech.

Rychnovský zvoneček
Hned další den - 19. 2. - pět školáků z Černíkovic přijelo do Domu dětí a mládeže v Rychnově. Zde se zúčastnili již 3. ročníku recitační soutěže "Rychnovský zvoneček." I oni byli úspěšní. V I. kategorii dostal Čestné uznání, keramický zvoneček a knížku Jiřík Hovorka, žák 1. třídy. Ve II. kategorii obdrželi stejná ocenění Filip Hovorka, Hana Dušková a Aneta Chaloupková. Svým závěrečným zvoněním úplně připomněli vánoční atmosféru. Všem srdečně blahopřejeme.

22.1.2014

Návštěva spisovatelky Jitky Vítové
21. 1. 2014 nás navštívila spisovatelka Jitka Vítová, autorka knížky O Květušce a tesaříkovi.
Paní spisovatelka vyprávěla o knížce, četla ukázky, informovala nás o zajímavostech z říše hmyzu, poodhalila tajemství profese spisovatele. Děti pracovaly s knížkou ve skupinkách, za splněné úkoly dostaly odměnu a měly prostor i pro dotazy. Besedy se zúčastnili i předškoláci z mateřské školy. Povídání se nám všem líbilo, a proto si několik dětí knížku koupilo. Dostaly ji i s podpisem autorky.

14.1.2014

Zápis dětí do základní školy
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Černíkovicích se koná v úterý 28.1.2014 v I. třídě ZŠ od 15,00 do 16,30 hodin. Informace dostanete v MŠ /tiskopisy/ nebo v ZŠ.

18.12.2013

Prosincový zpravodaj
Prosincové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

14.11.2013

Oslava 30 let otevření školky
U příležitosti oslav 30 let otevření budovy školky pořádala MŠ Černíkovice v pátek 1. 11. 2013 Den otevřených dveří.

Příchozí si mohli prohlédnout prostory nově otevřeného oddělení pro předškolní děti, výstavku obrázků, výrobků, fotografií a kronik pořádaných akcí. Také byli pozváni všichni bývalí zaměstnanci. Ti se v 15.00 hodin sešli ke zhlédnutí připraveného programu.

Pan starosta Dušek všechny hosty přivítal, připomenul historii vzniku budovy a poděkoval těm, kteří měli na stavbě zásluhu. Vyzdvihnul také práci učitelek, které zde působily a působí. Poté již naše děti z obou oddělení předvedly, co se během necelých dvou krátkých měsíců školního roku naučily. Střídaly se nesmělé tanečky našich nejmenších i zkušené taneční kroky a kreace předškoláků, kteří již zvládli mazurku nebo rychlé změny z řad do kruhu a půlkruhu či změny směru. Maličcí všem zazpíval i za doprovodu chrastících vajíček či tleskání do rytmu. Velcí zase zazářili téměř jednohlasným skupinovým přednesem podzimních básniček. Celý program vyvrcholil zapálením jiskřící fontány na slavnostním poschoďovém dortu a společnou gratulací dětí obou oddělení v podobě popěvku „Hodně štěstí, zdraví milá školko…“ Všichni pozvaní se poté sešli k přátelskému posezení s občerstvením a byly jim jako dík předány květiny.

My učitelky chceme také poděkovat všem za zájem o dění v naší školičce, za sladkosti pro děti a panu Luďku Charvátovi za výrobu dřevěných koníků.

Olga Klárová

1.11.2013

Halloween
Všichni známe tento populární svátek, který přináší radost především dětem, ale také dospělým, kteří se umějí schovat do světa fantazie. Někteří možná nemáte rádi svátky a obřady, které kopírujeme podle amerického vzoru. Halloween je ale původně svátek keltský a ten už by nám měl být přece jen trošku bližší.

I my ve škole jsme se rozhodli alespoň symbolicky dotknout všech těch duchů a čarodějnic. Na pomoc jsme si pozvali rodiče a společně s nimi jsme vyřezávali z dýní strašidla. Před školou nám večer svítilo 25 halloweenských světýlek. Odpoledne jsme si hezky užili a děkujeme všem rodičům, že si udělali čas a přišli.

16.10.2013

Výtvarná soutěž
V září jsme se zúčastnili dvou výtvarných soutěží: „Kreslím a fotím moje nejmilejší zvířátko“ a „ Pomáháme si.“
V obou soutěžích máme vítěze.

Se svým krtečkem se umístila na třetím místě Nikola Šabatová / žákyně 3. ročníku/ a obdržela diplom a odměnu.
Obrázek s lesními zvířátky zaujal návštěvníky 3. ročníku veletrhu sociálních a souvisejících služeb natolik, že hlasováním získal náš žák 2. roč. Vojta Brandejs 1. místo. Diplom a odměnu mu osobně přijeli předat zástupci Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou p. Provazníková a p. Vogl v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb. Celkem bylo zasláno 80 obrázků ze 6 škol a hlasovalo 500 lidí.

2.10.2013

Zářijový zpravodaj
Zářijové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

18.9.2013

Nová herní sestava na zahradě MŠ
Jménem dětí z MŠ Černíkovice děkujeme panu starostovi Duškovi a obecnímu zastupitelstvu za nově postavenou herní sestavu a houpacího koníka na zahradě MŠ.
Doufáme, že bude dětem sloužit mnoho let. Jen pro informaci – stála 110 tisíc korun.

11.9.2013

Přivítání prvňáčků
2. září 2013 jsme přivítali ve škole nové prvňáčky:
Jirku Hovorku,
Jindřicha Kačírka,
Marka Rolla,
Viktorku Hoffmanovou,
Jasmínku Kohoutovou,
Sáru Součkovou a
Nelu Štěpánkovou.
Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a měli jen samé hezké známky.Překvapení v družině
První den nového školního roku 2013/2014 čekalo ve družině všechny děti překvapení, o které se postarala bývalá žákyně Jana Hovorková. Ozdobila stěnu pohádkovými postavičkami. Všem se její malované obrázky líbily a my jí za ně moc děkujeme!Návštěvnost na stránkách
Na začátku září naše stránky překonaly hranici 5000 shlédnutí. Děkujeme.

26.8.2013

Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 se koná v pondělí 2. září 2013 v 8,00 hodin v I. třídě základní školy.

Organizace školního roku 2013/2014
Přehled všech důležitých termínů (svátky, prázdniny) naleznete pod odkazem.

21.6.2013

Výtvarná soutěž Norsko
Naše škola dosáhla mimořádného úspěchu v soutěži mladých výtvarných talentů Česko mýma očima, která proběhla na téma česko-norského přátelství s podtitulem „…vzkaz pro mého kamaráda do Norska“.

Více informací čtěte zde

Školní výlet
Při školním výletě jsme navštívili zámek V Častolovicích a také malou zoologickou zahradu ve zdejším parku.
V Letohradě jsme si prohlédli Muzeum řemesel. Den byl opravdu slunečný a tak nás nejvíc potěšila zmrzlina a ledová tříšť na náměstí v cukrárně.

>> Více zdeDen pro rodiče
13. 6. 2013 škola připravila akci - „Den pro rodiče“. Sešlo se jich opravdu hodně a myslíme si, že jsme společně strávili pěkný sluneční den.

>> Více zdeDen bezpečnostních a záchranných složek
Škola i školka se zúčastnila Dne bezpečnostních a záchranných složek v Dobrušce. Zaujal nás výcvik psů, seskok parašutistů, ukázka záchrany zraněné osoby při dopravní nehodě a další praktické ukázky.

30.5.2013

Recyklohraní
I v tomto roce se naše děti zapojily do projektu "Recyklohraní aneb Ukliďme si svět".
V dubnu jsme odevzdali do sběru 5 bagů malých elektrospotřebičů. Současně plníme úkoly, za které dostává škola navíc bodové ohodnocení. V dubnu jsme vyrobili ekologickou vlajku, evokující zpětný odběr elektrozařízení v naší škole.
V květnu jsme plnili detektivní úkol nazvaný „Na stopě ...“, jehož součástí byla i exkurze do místního zahradnictví. Zde se děti dozvěděly od pana Ing. Kurky zajímavosti o pěstování biozeleniny. Viděli jsme skleník se sadbou různé zeleniny, fóliovníky s ředkvičkami, salátem, dýněmi, paprikami aj., na poli rostly jahody a brambory. Na exkurzi jsme se dozvěděli, že k hnojení používají kravský hnůj a škůdci jsou hubeni pouze přírodními prostředky /vylouhované kopřivy/. Nejenom dětem, ale i nám dospělým, se návštěva líbila.27.5.2013

Matematický Klokan
Chceme se s Vámi podělit o radostnou zprávu, že Aneta Chaloupková, žákyně 3. ročníku, vyhrála v rychnovském okrese soutěž „ Matematický Klokan“. Získala mezi školami nejvyšší počet bodů. Všichni jí moc gratulujeme!

10.5.2013

zápis do MŠ
Informace ze zápisu do MŠ najdete zde

3.5.2013

Čarodějnice
Čáry máry fuchty,
Z černej mouky buchty!
Čáry máry pod kočáry,
ať se jí všechno spálí.
HU!!!

>> Více zde1.5.2013

Malotřídka vítězí
18. a 19. dubna 2013 se konala v Hradci Králové v divadélku „Jesličky“ Krajská přehlídka recitační soutěže I. a II. kategorie. V I. kategorii zastupovala rychnovský okres i Aneta Chaloupková, žákyně 3. třídy ZŠ Černíkovice. Za svůj pěkný výkon dostala od poroty „Poděkování“. O den později přednesl text Jiřího Kahouna „Pískací kornoutek“ Filip Hovorka, žák 4. ročníku ze stejné školy. Mezi 20 dětmi z celého regionu zvítězil! Jeho vystoupení porota velmi kladně ohodnotila a navrhla ho k postupu na Národní přehlídku dětských recitátorů, která se bude konat 7. – 9. června ve Svitavách. K tomuto výjimečnému úspěchu Filipovi všichni upřímně blahopřejeme a oběma dětem děkujeme za skvělou reprezentaci!

P. S. : malá rekapitulace. Za uplynulých 18 let je to již šestá účast žáků černíkovické školy na národní přehlídce dětských recitátorů.
Pavel Kopecký,r. 1995, Ústí nad Orlicí
Jakub Jedlinský, r. 1998, Zábřeh na Moravě
Jakub Jedlinský, r. 1999, Trutnov
Jan Pohl, r. 2006, Trutnov
Jan Pohl, Jan Jedlinský, r. 2007, Trutnov23.4.2013

Zápis do mateřské školy
Zápis do Mateřské školy Černíkovice se koná 2. 5. 2013 od 14,30 h. do 16,60 h. v budově mateřské školy.

20.4.2013

Dubnový zpravodaj
Dubnové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

27.3.2013

Talentmánie
2. kolo školní Talentmánie proběhlo na naší škole 25. 3. 2013. Některé děti si s přípravou daly hodně práce, jiné předvedly to, co si připravily na jiné soutěže. Porota složená z dětí, učitelek ZŠ a MŠ měla těžkou hlavu z rozhodování, kdo byl nejlepší. Nakonec jsme se shodly a vybraly v I. kategorii jako nejlepšího kouzelníka Vojtu Brandejse, za ním se umístili další kouzelníci Štěpánkovi a o třetí místo se podělil Pavel Kačírek a Martina Řízková / hra na klavír/. Ve II. kategorii zvítězily disco tanečnice Tereza Rykrová a Hlavsová. 2. místo obsadili bratranci Hovorkovi se svým loutkovým divadlem a 3. místo obhájila tanečnice Adéla Hubálková.8.3.2013

Plavání
V únoru začal pro žáky naší školy i předškoláky z MŠ plavecký výcvik. Čeká nás 10 dvouhodinových lekcí v moderním plaveckém bazénu v Rychnově nad Kněžnou.Karneval
ZŠ, MŠ ve spolupráci s hasičským spolkem uspořádala 24. 2. tradiční „Dětský karneval“. Byl zahájen tanečním vystoupením dětí ze ZŠ „ Jó, klaunem být“ a DISCO tancem. Pro 85 dětských a 9 dospělých masek, i pro ostatní hosty, byla zajištěna bohatá tombola, zákusky, chlebíčky a další občerstvení. Mezi skotačením a tancováním na parketu děti soutěžily. O hudební doprovod a vtipné provázení celé akce se postaral DJ Sobin. Děkujeme všem za ceny do tomboly, omlouváme se těm, které jsme zapomněli uvést – Matrix, Beas.

>> Další fotografie zde12.2.2013

Karlovarský skřivánek
12.2. 2013 se jako již téměř tradičně žačky naší školy (Pavla Procházková, Hana Dušková a Michaela Burianová) zúčastnily oblastního kola soutěže Karlovarský skřivánek v Opočně. Ani letos jsme neodjížděli s ostudou. I když konkurence byla obrovská, děvčata opět obsadila první příčky.
Hanička Dušková se umístila na druhém místě a Míša Burianová na prvním místě s postupem do finále v Karlových Varech. Pokud se rozhodne obhájit své prvenství 18. - 20. 3. 2013 i na druhém konci republiky, přejeme ji mnoho úspěchů, silný hlas a pevné nervy.10.2.2013

Prosincový zpravodaj
Prosincové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

30.1.2013

Cirkus Pavlíny
Dne 24. 1. 2013 na naši školu přijel minicirkus. Potěšil nejen děti ze školy, ale i ze školky.

>> Celý článek a další fotografie zdeZápis do 1. ročníku
Dne 17.1.2012 se konal zápis do 1.ročníku. V letošním roce se zápisu zúčastnilo 9 předškoláků.

>> Více informací a fotografie zdeVypouštění balónků s přáníčky
14. 12. 2012 se uskutečnila akce - „Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi“. Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek. Děti obdržely balónky zdarma, napsaly přáníčko a společně jsme je na povel z rozhlasu vypustili. Následovala „Vánoční besídka“ v budově základní školy.6.12.2012

I čerti musí chodit do školy


Prodejní výstava knih
Ve dnech 28. – 30. 11. se v prostorách bývalého školního bytu konala předvánoční prodejní výstava knih. Dospělí i děti si mohli prohlédnout knížky, které v tomto roce vyšly.
Nabídka byla opravdu bohatá – od knížek pro děti, naučnou literaturu až po kuchařky, kalendáře…. Návštěvníci si mohli také zakoupit svícny a adventní věnce na vánoční stůl od paní Papáčkové.

27.11.2012

Setkání důchodců
16. 11. 2012 se konalo v Kulturním domě v Černíkovicích setkání důchodců.

>> Celý článek a další fotografie zdeCirkus ve škole
30. 10. k nám do školy zavítali dva cirkusoví klauni jménem Tůdle a Nůdle. Utekli svému principálovi a rozhodli se, že s našimi dětmi založí vlastní cirkus.

>> Celý článek a další fotografie zdeHalloween
31. 10. jsme se na poslední vyučovací hodinu sešli ve škole ve strašidelných maskách. Tento den se totiž v anglosaských zemích slaví Halloween.

>> Celý článek a další fotografie zde6.11.2012

Rodičovský příspěvek
10.října 2012 se konala rodičovská schůzka,na které byl schválen rodičovský příspěvek ve výši 500 Kč.

9.10.2012

Výtvarná soutěž v Polsku
Před prázdninami posílaly děti ze ZŠ v Černíkovicích výkresy s krátkými texty do Polska. V Polsku provedli výběr z kreseb a vydali knihu s nejlepšími obrázky. V této knize se objevují obrázky těchto našich dětí:

Markéta Hovorková - Sněhuláci
Nikola Šabatová - Beruška
Aneta Chaloupková - Červená Karkulka
Karolína Hovorková - Medvědi
Tobiáš Švec - Akvário
Natálie Šťovíčková - Labyrint

Děti se dne 1.10.2012 od 16 hodin zúčastnily akce v knihovně v obci Oldrzychowice (Polsko). Akce byla uspořádána ke Dni seniorů. Seniorům byl věnován krátký kulturní program a rozdána přáníčka.
Domů jsme odjížděli s pěknou knížkou s polským i českým textem.
Děkujeme paní učitelce Šabatové a Mgr. Kristýně Holoubkové za pomoc při přípravě těchto obrázků a ing. Hulmanovi za organizaci i dopravu.

2.10.2012

Zářijový zpravodaj
Zářijové vydání zpravodaje si můžete přečíst zde

28.9.2012

Okresní kolo v Přespolním běhu v Solnici
21.9.2012 se družstvo našich děvčat z 4. a 5. ročníku zúčastnilo okresního kola v přespolním běhu.

>> Celý článek a další fotografie zdeProjekt „VODA – NÁŠ ŽIVOT“
25.9. 2012 došlo v naší škole k plánovanému přerušení dodávky elektřiny. Po dvou hodinách výuky se děti vydaly na připravenou trasu a zúčastnily se hry, která byla motivována důležitostí vody pro náš život.

>> Celý článek a další fotografie zde11.9.2012

Zahájení školního roku 2012/2013
3. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2012/2013. Děti i hosté byli překvapeni vzhledem školy, školky i proměnou uvnitř školy.

>> Celý článek a další fotografie zde3.9.2012

Oprava rozvrhu
Na základě upozornění od rodičů byl aktualizován rozvrh pro školní rok 2012/2013.

30.8.2012

Organizace školního roku 2012/2013
Na stránky byl uložen dokument "Organizace školního roku 2012/2013". Nahlédnout můžete zde nebo na pravé straně stránek.

Třídní kniha 2012/2013
Doplněna třídní kniha 2012/2013. Jmenovitý seznam prvňáčků si můžete přečíst v záložce ŽÁCI v levém menu.

27.8.2012

Rozvrh pro školní rok 2012/2013
Dnes byl na stránky uložen rozvrh pro školní rok 2012/2013. Najdete ho pod tímto odkazem nebo na pravé straně stránek.

Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 se koná v pondělí 3. září 2012 od 8 hodin v I. třídě základní školy.

7.8.2012

Upozornění na změnu otevření mateřské školy
Z důvodu úklidu po malování bude mateřská škola otevřena od středy 15.8.2012.

26.6.2012

Konec školního roku
22. 6. 2012 se sešlo ve škole hodně rodičů a dalších příbuzných a děti jim předvedly něco z toho, co se během školního roku 2011/2012 naučily - a to v kroužku hudebním, dramatickém, tanečním i v hodinách HV.

>> Celý článek a další fotografie zde
>>> starší příspěvky zde <<<