1. hodina 7:45-8:30
2. hodina 8:40-9:25
  3. hodina 9:55-10:40
    4. hodina 10:50-11:35
OBĚD
   5. hodina 12:15-13:00

 V případě odpoledního vyučování:
 5.hodina 12:35-13:20
 6.hodina 13:30-14:15